Valt het allemaal wel mee?

Nu wil ik wel eens weten hoe het echt zit. De een schreeuwt moord en brand over de tsunami aan moslims (ondersteund door beelden in het journaal van chaotische toestanden aan de grenzen) en de ander zegt dat het aantal vluchtelingen slechts 0,05% van de Europese bevolking bedraagt. Die kunnen we dus makkelijk opnemen.

 

Klik hier om direct door te gaan naar de conclusie.

Dat percentage 0,05% (genoemd in 15 vragen en antwoorden voor wie de draad kwijt is in het vluchtelingendebat op decorrespondent.nl) is gebaseerd op 350.000 vluchtelingen op de hele Europese bevolking (juli 2015). Als ze allemaal naar de EU komen in plaats van over heel Europa, dan is het percentage al hoger, namelijk 0,07%. Nog niet veel, maar dit cijfer is te laag. Alleen Duitsland al verwacht voor 2015 een aantal van 800.000. Dat is dus fors meer, maar nog steeds onder een half procent.

Het is een lastige vraag hoeveel vluchtelingen Europa zou moeten opnemen. De situatie is als volgt:

 • Twaalf van de twintig miljoen Syriërs hebben hun huis verlaten.
 • Acht van die twaalf miljoen Syriërs zijn in andere delen van het land gaan wonen.
 • Vier van de twaalf miljoen Syriërs zijn neergestreken in Turkije, Libanon en Jordanië.

Stel dat we er een miljoen opnemen. Dat zijn dan een miljoen mensen die 5.000 tot 10.000 euro hebben betaald aan mensensmokkelaars. De mensen zonder geld blijven daar dus achter. Ook dat is oneerlijk. Waarom zouden we dat doen? De politiek zegt dat iedereen het erover eens is dat we oorlogsvluchtelingen moeten helpen. Dat is niet alleen oneerlijk voor de achterblijvers, het is ook een gevaarlijk standpunt in verband met de aanzuigende werking. Mijn standpunt is dat ze daar moeten blijven, in de veilige delen van Syrië en in de omliggende landen. Dat is een enorme belasting voor die landen natuurlijk en daar willen we hen bij helpen. Het is geen oplossing om van die twaalf miljoen er een miljoen in de EU op te nemen.

De te verwachten aantallen

In 2014 kreeg Nederland 24.500 asielaanvragen. Het hoogste aantal hadden we in 1993, toen kreeg Nederland ruim 50.000 asielaanvragen. Het is natuurlijk geen toeval dat toen de problemen begonnen. De criminaliteit steeg steeds sneller tot het hoogtepunt in 2002. Na 2002 nam het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven langzaam af, het aantal overige misdrijven bleef nog een paar jaar stijgen voordat dat ook afnam. Pas eind jaren ’90 kwam er voor het eerst enige aandacht van de media voor criminaliteit door allochtonen.
Als de verwachting van 800.000 asielzoekers voor 2015 in Duitsland uitkomt, en als die vervolgens evenredig over de EU worden verdeeld, dan zouden er in Nederland zo’n 27.000 asielzoekers voor 2015 komen. Ruim de helft van het aantal in 1993.

(Duitsland heeft bijna 81 miljoen inwoners. Nederland heeft nog geen 17 miljoen inwoners. De EU heeft ruim 503 miljoen inwoners.)

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 16 september 2015 zei Wilders:
“Toen wij hier vorige week donderdag (10 september, JS) over spraken, hadden wij het over 1.800 asielzoekers per week. Ik herinner mij goed dat de heer Pechtold toen opstond en naar de interruptiemicrofoon liep. Hij zei: Wilders, wat doe je weer raar, er zijn ook weken in Nederland dat er maar 300 asielzoekers komen. Welnu, mijnheer de wijsneus, in plaats van die 1.800 zijn er nu 3.100 asielzoekers. De aantallen zijn in drie dagen tijd bijna verdubbeld.”

Als de stroom asielzoekers 3.100 per week blijft, dan zijn er aan het einde van het jaar (woensdag 30 of donderdag 31 december, week 53) nog 46.500 bij gekomen. Inclusief die twee weken daarvoor (1.800 + 3.100) zitten we dan 51.400.

Met andere woorden: als de stroom niet verder stijgt dan hebben we in de maanden september tot en met december net zoveel asielzoekers als in het topjaar 1993. De Duitse schatting zou dan een schromelijke onderschatting zijn. Toch lijkt die ruim 50.000 niet veel op 17 miljoen, het is 1 asielzoeker op de 330 inwoners, het 0,3%.
Maar als we die gelijkmatig zouden spreiden over Nederland, dan betekent dat het volgende. Het betekent voor het dorpje Hoogland, waar ik zeven jaar gewoond heb, 32 asielzoekers (10.663 inwoners). Voor een middelgrote stad betekent het tussen de 400 en 500 asielzoekers. Voor Utrecht 1.000 asielzoekers, voor Rotterdam 1.900 en voor de stad Amsterdam bijna 2.500. (Aantal inwoners Utrecht: 335.089, Rotterdam: 624815, Amsterdam: 821.702.) Voor de metropool Amsterdam betekent het ruim 7.000 asielzoekers! (2.332.773 inwoners).

Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij?

Dat lijkt mij dus wèl erg veel. Als ze allemaal mogen blijven dan denk ik dat 500 moslims in een stad erbij erg bepalend kunnen zijn voor het straatbeeld. Teken daarbij de volgende dingen nog aan:

 • We hebben al problemen met allochtonen, zoveel dat we die nu al niet eens kunnen beheersen.
 • Als de stijging van de afgelopen weken doorzet, dan zijn deze cijfers dus te laag!
 • Als de stroom gelijk blijft dan krijgen we over het hele jaar 2016 dus drie keer zoveel asielzoekers als nu in de periode september tot en met december. Het aantal asielzoekers in 2016 zou dan drie keer zo hoog zijn als in het topjaar 1993.
 • In de jaren ’90 kwamen veel asielzoekers van de Balkan. De meeste asielaanvragen werden voor zover ik weet afgewezen. Nu in 2015 verwacht men dat de meeste asielaanvragen zullen worden toegewezen, omdat het oorlogsvluchtelingen zijn.

Er zijn in Nederland tussen de 800.000 en 900.000 moslims, dit is ongeveer 5% van de bevolking. Een miljoen moslims zullen er naar verwachting pas in 2017-2023 zijn, althans als de huidige vluchtelingenstroom niet meegerekend wordt. Onder gelijkblijvende omstandigheden zou het aantal moslims in 2050 kunnen uitkomen op circa 8% van de bevolking. (Bron: CBS in https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland.)

Het is dus niet zo dat de moslims gauw in de meerderheid zullen zijn, ook niet als de moslims allemaal veel kinderen krijgen. Het zijn er nu 5% en daar komt in 2015 dus 0,3% bij en als de stroom gelijk blijft in 2016 nog een procent.

Veel van de moslims in Nederland zijn bovendien niet actief. De arabist Hans Jansen (1942 – 2015) maakte in 2005 een inschatting op basis van het aantal moskeeën en het aantal mensen dat daar in kunnen.
“Zo lang er geen betrouwbare tellingen zijn, die de vergelijking met de tellingen van katholieken en protestanten kunnen doorstaan, dienen de Nederlandse overheid, media en maatschappij er van uit te gaan dat er op zijn allerhoogst twee- tot driehonderd duizend moslims in Nederland zijn. Daar van uit gaan is trouwens al extreem welwillend tegenover deze groep.” (Bron: http://www.arabistjansen.nl/HOEVEEL.doc)

Wat moet je nu met al die aantallen? 50.000 lijkt niet veel op de 17 miljoen, maar wel op de 800.000 of 900.000. Het aantal moslims stijgt met 6% in 2015. Op iedere zeventien moslims komt er één bij in 2015 plus nog eens drie in 2016.

Hoeveel van de nieuwkomers zouden een actieve moslim zijn? Als ze allemaal actieve moslims zijn, dan betekent het getal van 50.000 dat het aantal actieve moslims stijgt van laten we zeggen 250.000 tot 300.000 in 2015 en verder stijgt tot 450.000 in 2016. Het aantal actieve moslims stijgt dan in 2015 dus met 20%. Op iedere vijf actieve moslims komt er één bij in 2015 plus nog eens drie in 2016.
Dat lijkt me erg bepalend in het straatbeeld, zelfs als ze niet over een jaar hun vrouw hier naartoe laten komen. Vooral ook omdat juist moslims nogal nadrukkelijk aanwezig zijn, zowel op straat als in de media. Als je het journaal hoort berichten over het suikerfeest, dan zou je niet zeggen dat moslims slechts 5% van de bevolking uitmaken. Als we kijken naar het aantal moskeeën (ongeveer 500), dan moeten er in 2015 dus honderd bijgebouwd worden! In 2016 moeten er dan nog eens driehonderd bijgebouwd worden. Tenzij de grenzen van de EU voor die tijd op slot gaan natuurlijk.

“Terwijl het aantal “gewone” moslims in Nederland officieel schromelijk overschat wordt, wordt het aantal radicale moslims systematisch onderschat.” (Bron: http://www.arabistjansen.nl/HOEVEEL.doc)
Of dat ook geldt voor de vluchtelingen, weet ik niet. Volgens een Libanese minister (aangehaald door Wilders) is 2% van de vluchtelingen terrorist. De AIVD liet deze week weten daar geen enkele aanwijzing voor te hebben.

 

Conclusie

Het schrikbeeld dat moslims op termijn een meerderheid zouden gaan vormen in Nederland is absoluut onjuist, maar de problemen zullen groot worden. De problemen met allochtonen in Nederland zijn al gigantisch. Ze worden door de politiek-correcte politici en media sterk onderschat. Te verwachten valt dat op ieder gebied de problemen enorm zullen toenemen. Als er een klein aantal vreemdelingen in een land is, zullen ze integreren. Hoe groter de groep is, hoe minder het aandeel van hen dat integreert. Als een bepaalde bevolkingsgroep dus groter wordt, dan stijgt de problematiek onevenredig harder. Als het aantal leden van een probleemgroep stijgt met 20%, dan stijgt de hoeveelheid problemen misschien wel met 30%. Alle hierboven genoemde indicaties geven dus nog een te rooskleurig beeld! Het is te verwachten dat alleen al op basis van de instroom in 2015 de problemen met moslim-immigranten met minimaal 5% zullen toenemen, maar waarschijnlijk veel meer. Voor zover het problemen betreft die in relatie staan tot de groep actieve moslims (de bouw van nieuwe moskeeën bijvoorbeeld) kunnen de problemen – alleen al op basis van de instroom in 2015 – oplopen tot 30%. Eventuele aanslagen heb ik dan nog niet eens meegerekend. Als het zou lukken om vanaf 1 januari 2016 niemand meer binnen te laten, dan nog zijn de problemen stukken groter dan de problemen die we met de immigranten uit de jaren ’90 gekregen hebben. En dan bedoel ik de problemen die er bij komen, bij de al bestaande problemen. Toen werden veel asielaanvragen afgewezen, nu waarschijnlijk niet.

Het argument dat we oorlogsvluchtelingen moeten helpen is twijfelachtig, omdat het alleen inhoudt dat ze hier komen in plaats van in een veilig gebied in Syrië, Turkije, Libanon en Jordanië. Het gaat niet om het verschil tussen oorlogsgebied of Europa, het gaat om het verschil tussen een vluchtelingenkamp in de woestijn of Europa. Ook al is het leven in de vluchtelingenkampen erg zwaar, het is geen oorlog. Het is vreemd om het deel dat Europa weet te bereiken, een toekomst hier te gunnen, terwijl het grootste gedeelte van de vluchtelingen sowieso daar achterblijft. Als je dan daarnaast de gevolgen voor onze samenleving meeweegt, dan is de conclusie eenvoudig: de grenzen moeten hermetisch afgesloten worden.

 

In de serie Immigratie verschenen:

 

Voor nieuws van de mainstream media, blogs van anderen en de sociale media, zie https://www.facebook.com/janstemerdink1962.

34 gedachten over “Valt het allemaal wel mee?

 1. Pingback: Ontaardt de democratie in een ramp? | Jan's Filosofie

 2. Pingback: Het vliegveld van Abu Dhabi | Jan's Filosofie

 3. Geachte Jan. Poging tot een goed stuk, maar heb toch een beetje het gevoel dat er al de conclusie bestond en dat er toen wat getallen bij gezocht zijn. Je hebt het over huisvesting van asielzoekers in gemeentes. Een asielzoeker kan -in de huidige wetgeving- nooit in aanmerking komen voor een woning.
  Tegelijk spreek je over “probleemgevallen” en als klap op de vuurpijl noem je in dezelfde adem criminaliteit en terrorisme. En je noemt even de percentages van de islam en plaatst dat in het kader alsof islam inherent is aan “problemen”.
  Natuurlijk zijn een percentage allochtonen in Nederland crimineel. Als je een Azc opent naast je tuin dan mag je er gevoegelijk van uitgaan dat er een percentage criminele bewoners tussen zitten. Als je echter een mooi aangelegde Vinex wijk naast je tuin laat bouwen dan zal er ook een percentage criminelen tussen zitten. Grappige is dat die percentages niet eens zo afwijkend zijn. Maar ja, als je maar hard een mening roept dan zullen er zeker mensen zijn die het met je eens zijn en het ook gaan roepen.
  Voor het gemak neem je even de aantallen die Wilders roept over en gaat daarmee aan het tellen. Leuke theorietjes, maar ga nu eens de werkelijke aantallen van de IND bekijken en ga dan nog eens rekenen.
  Persoonlijk vind ik het nogal eng als er films tegen een religie worden gemaakt en stickers worden gedrukt die gratis worden uitgedeeld en foute getallen worden gehanteerd om je argumenten tegen een bepaalde religie te onderbouwen.
  Nederland heeft veel fouten gemaakt ten aanzien van de inpassing van allochtonen in de maatschappij. Het zich afzetten tegen de Nederlandse waarden van bepaalde groepen is daar een rechtstreeks gevolg van. Criminaliteit die onder bepaalde bevolkingsgroepen aanmerkelijk hoger ligt is daar ook een rechtstreeks gevolg van. Bepaalde soorten criminaliteit is bijna zonder terughoudendheid te linken aan bepaalde culturen of land van herkomst. Niet aan “asielzoeker” maar aan hoe mensen zijn geassimileerd. Het probleem (zoals je het omschrijft) ligt niet bij de instroom, maar “wat gaan we er dan mee doen” Daar ligt het probleem. Een doorsnee asielzoeker is geen doorsnee probleemzoeker. Toch zijn er tweede en derde generaties (allochtonen, veelal niet eens vluchtelingen) die nog danig problemen hebben met ‘aanpassen’ aan de levenswijze van Nederland en met onze normen en waarden. Voor een deel is het momenteel zelfs een trend dat Nederland zich langzaam dreigt aan te passen aan hun levenswijze. Wil je dus je wijze overdenking juist uitvoeren dan moet je de vraagtekens daar stellen. Daar ligt namelijk de oplossing van het “allochtonenprobleem” De oplossing of het probleem ligt niet in aantallen, maar uitsluitend in heel anders gaan denken in welke eisen we in de toekomst gaan stellen aan integratie. “Buitenlander blijven en alleen je eigen cultuur aanhangen” en dan toch in Nederland blijven wonen is niet integreren in de omgeving waarin je woont en je kinderen laat opgroeien. De discussie blijft maar gaan over grenspaaltjes, maar zou moeten gaan over welke eisen mogen we aan aanpassing stellen als ze eenmaal binnen zijn en daarbij zou je met je eisenpakket ontzettend veel mensen moeten betrekken die al veel langer in Nederland verblijven. Het probleem is door Nederland gecreëerd door een heel bescheiden houding aan te nemen ten aanzien van integratie. Ook een moslim kan echter heel goed integreren en zich heel goed inpassen in onze maatschappij. Als we echter maar blijven vragen “Had u verder nog wensen om u beter thuis te voelen in ons land” dan is te voorspellen dat de problemen groter worden.

  Geliked door 1 persoon

  • @Eef, dank je voor je gedetailleerde reactie. Je voert de discussie met inhoudelijke argumenten en zo hoort het ook. Ik ben het met je eens dat Nederland veel fouten heeft gemaakt ten aanzien van de inpassing van allochtonen in de maatschappij. En dat nog steeds doet!
   Het NOS-journaal berichtte vorige week dat Nederland dit jaar al ruim 26.000 asielzoekers heeft opgenomen en dat men verwacht de 40.000 te halen.
   Dinsdag 29 september meldde het NOS-journaal dat er vorige week 2.400 asielzoekers binnenkwamen, de week daarvoor 4.000 (de week waarin Wilders zijn uitspraken deed).
   Allochtonen leveren gemiddeld problemen op, dat geldt niet voor elke afzonderlijke allochtoon. Als er allochtonen bijkomen, dan worden de problemen groter. Ik probeerde te extrapoleren hoeveel de bekende problemen groter zullen worden. Dat deed ik door de nieuwkomers te vergelijken met bestaande groepen.
   Het inschatten van nieuwsoortige problemen is vrijwel onmogelijk. Er zullen aanslagen komen, we weten niet hoeveel en we zullen waarschijnlijk niet weten hoeveel daarvan er voorkomen hadden kunnen worden door een immigratiestop.
   Er zullen conflicten zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen, we weten niet hoeveel, hoe vaak en hoe ernstig. Er zijn, nadat ik het artikel schreef, al meerdere berichten in de pers verschenen over vechtpartijen in azc’s.

   Like

   • Jan,
    Het is vreselijk moeilijk om met getallen te gaan goochelen. Als je zegt “asielverzoeken” gaat het dan om eerste asielverzoeken (dus mensen die net binnenkomen) of worden alle asielverzoeken op een hoopje gegooid. De ‘officiële’ aantallen van de IND geven de volgende aantallen:
    “In augustus 2015 ontving de IND 5.358 eerste asielaanvragen, bijna 80% meer dan in juli (2.992). De hoge instroom wordt voor het merendeel veroorzaakt door Syrische en Eritrese asielzoekers (respectievelijk 2.838 en 1.273 aanvragen in augustus). Ook het aantal aanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is gestegen (498 in augustus tegen 316 in juli)” (kopie site IND)
    Van de maand september zijn de aantallen nog niet gepubliceerd. Wat echter wel vast staat is dat het aantal vele malen lager ligt als in voorgaande jaren. Rond de eeuwwisseling waren de aantallen aanmerkelijk hoger. Vast staat tevens dat het Coa uit bezuinigingsoverwegingen overal in het land Azc’s heeft gesloten. Deze inkrimping is zo voortvarend opgepakt dat er geen ‘ruimte’ meer was voor eventuele noodopvang in geval van een crisis. Het Coa ving in 2001 nog 83.800 personen op in centra en op 14 september van dit jaar nog maar 33.600.(cijfers Coa)
    Ja, als er dan een crisis komt heb je dus een probleem en moet je snel opvang creëren. Dat is niet nieuw, denk maar aan de tentenkampen van (toenmalig) staatssecretaris Cohen in Ermelo.
    Net zo is het met de aanmeldcentra. Aanvankelijk waren er twee, in Rijsbergen en in Ter Apel. Wegens bezuinigingen moest er eentje sluiten en nu zit men met de gebakken peren en moet noodmaatregelen treffen. Er is niet ineens een “explosie” aan asielzoekers in Nederland. Er is echter wel een crisis in de wereld gaande en dat brengt tijdelijk een relatief hoog aantal met zich mee. Net zoals dat in het verleden het geval was met crisis in Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Rwanda. Het “probleem” doet het alleen momenteel publicitair erg goed dus de nieuwsmedia smullen er van. En Wilders denkt alleen maar “weer een zeteltje extra”
    Het is een beetje stuitend als je schrijft “Er zullen aanslagen komen, we weten niet hoeveel” Natuurlijk lopen er heel vreemde figuren rond in Nederland, maar ik kan met de beste wil van de wereld geen voorbeeld bedenken waarbij een voormalige vluchteling een jihadist bleek te zijn of een aanslag heeft gepleegd. Voor het gemak gooi je alles wat allochtoon is maar even op een hoop. “Er zullen conflicten zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen” schrijf je vervolgens. Hierbij doel je waarschijnlijk op de weerstanden tussen Koerden en Turken. Helaas zijn Turken wederom geen voormalige vluchtelingen.
    Tenslotte noem je de vechtpartijen in de Azc’s. Fout, helemaal fout en afkeurenswaardig, maar heb je wel eens een nacht in een Azc verbleven? Een paar honderd mensen zo dicht op elkaar geplakt. Totaal geen privacy. Dat is vragen om moeilijkheden. Nederlanders zouden het er niet beter afbrengen, verzeker ik je. Nederlanders kunnen nog niet eens een voetbalwedstrijd samen uitzitten zonder dat er een volledige politiemacht nodig is. Als je zulke grote groepen mensen zo dicht op elkaar drukt dan ontstaan wrijvingen en problemen. Overal in Nederland hebben mensen problemen en vechtpartijen met elkaar, op de autoweg, in het attractiepark, op de tribune. Geweld is niet uitgevonden door allochtonen, ga maar eens in een Feyenoord shirt naar de Arena. Natuurlijk heeft de allochtone gemeenschap ook zijn categorie idioten. Daar hebben we een justitieapparaat voor. Als echter iemand met blond haar oud-Minister Borst ombrengt of Pim Fortuyn vermoordt roep je toch ook niet om alle blonde mensen te deporteren? Of geen blonde mensen meer toe te laten op Schiphol?
    Lees je dagblad nou eens wat minder selectief en ga eens na hoeveel geweldsconflicten er de afgelopen week in Nederland waren. Tijdens het uitgaan, op het voetbalveld, in kroegen, rond kroegen, zelfs op scholen. Je noemt alleen de Azc’s. Waar mensen zijn ontstaan problemen. Jammer, maar het hoort er schijnbaar bij. Maar selecteer dan op het woord “geweld” en niet op het woord “Azc” of “allochtoon” Vluchtelingen zijn bijna net gewone mensen en net als bij de Nederlanders zitten er ontzettende hufters, idioten en klootzakken tussen.

    Like

   • “Er zullen conflicten zijn tussen verschillende bevolkingsgroepen, we weten niet hoeveel, hoe vaak en hoe ernstig.” Op twee manieren.
    (1) Verschillende groepen vluchtelingen. In Syrië leven verschillende bevolkinsgroepen die elkaar naar het leven staan. Mogelijk zetten zij hun conflicten hier voort.
    (2) Conflicten tussen vluchtelingen en autochtonen.
    In mijn stuk “5 mei” schreef ik: “Een burgeroorlog zal het niet worden,”
    ik voeg daar nu aan toe: het zal er soms wel op lijken. Zie
    https://ejbron.wordpress.com/2016/01/30/zweden-verzet-zich-eindelijk/

    Like

 4. Ik vind het verdacht dat cijfers over aantallen moslims in Nederland al jaren rond de 5 % zouden hangen. Dat cijfer lijkt nauwelijks te groeien, terwijl we een export van autochtone Nederlanders hebben (dat per saldo tussen de 10 duizend tot 100 duizend per jaar loopt) en een heel laag autochtoon geboortecijfer, en een constante hoge aanwas van moslims (geboorten en immigratie), waardoor Nederland in totaal bevolkingsaantal zelfs nog wat groeit.
  Die verdenking is gerechtvaardigd aangezien de Nederlandse overheid iedere telling over moslims systematisch van tafel speelt. En omdat zulks erg gevoelig ligt bij de autochtone bevolking.
  Sommigen roepen nog wel eens dat de rijkdom van Nederland eind jaren 90 tot 2008 wel weer terug zal komen, aangejaagd door positieve verhaaltjes op de NOS, maar daar heb ik een hard hoofd in. Je ziet een accummulatie van kapitaal in de grote steden die in de kosmopoliete wereldeconomie zijn verweven, terwijl de periferie grote klappen krijgt en werkloosheid toeneemt, werkgelegenheid die ook niet meer snel zal terugkomen. Ook deze processen zijn zaken die nauwelijks in het nieuws komen, of wetenschappelijk onderzocht mogen worden. Vandaar mijn dank voor uw uiteenzetting. Iedere vorm van overzicht is volledig uit zicht geraakt, in deze post-rationele, emotionele tijd, en zo is elk hoger supra nationaal-politiek, niet-democratisch doel, waaronder ik ook deze asielzoeker invasie schaar, eenvoudig binnen te halen met een beroep op ‘zielig’.

  Like

  • Geachte Laurens, je hebt volkomen gelijk, het is allemaal een grote samenzwering van de moslims. 9/11 was een Joods complot, Marianna Vaatsra werd in werkelijkheid door een asielzoeker vermoord, we zijn allemaal via de hieleprik met een chip geïnjecteerd, al onze telefoongesprekken worden afgeluisterd en onze regering wordt geleid vanuit Amerika. Door de instroom van asielzoekers is het percentage moslims in Nederland ondertussen ruim boven de 50% en still growing, maar dat houden ze vanuit Den Haag allemaal onder de pet.
   Ga alsjeblieft even door de knieën en leg aan iemand met mijn beperkte verstandelijke vermogens uit wat je nou eigenlijk bedoelt te zeggen want om eerlijk te zijn kan ik er geen touw aan vastknopen.

   Like

   • Eef, dank voor je vraag. wat ik bedoel te zeggen is allereerst vragen te stellen en antwoorden te suggereren bij de vermeende politieke selectiviteit waarmee de overheid statistieken verzamelt op multicultureel niveau, naar aanleiding van Jan’s betoog op basis van statistieken. Daarmee wil ik zeggen dat de multiculturele samenleving de uitkomst is van een proces van globale integratie, maar dat die wel voor bepaalde nieuwe binnenlandse grenzen zorgt, waaronder het vanuit de overheid selecteren en managen van informatie vanuit het idee dat de identiteiten van culturen en hun individuen, die dagelijks met elkaar in contact staan, onder druk staan.
    Met statistieken die die bedreiging lijken te, of daadwerkelijk zouden vergroten kunnen mensen en hun culturele leiders emotioneel en agressief reageren (meestal de dominante groep) binnen een multiculturele samenleving.
    Met mijn discussie over een verslechterende economie gaat het mij, net als Jan een blanke man, om het zeer teleurstellende gebrek aan solidariteit met zowel de nieuwkomers áls met autochtonen in de oude wijken (die allemaal en mijns inzien onterecht door de (hogere) gecultiveerde middenklasse voor failures en xenofoben worden weggezet maar in deze wel degelijk het meeste verliezen – identiteit, status, sociaal-economisch vangnet in een kleiner wordende verzorgingsstaat etc.). Daarom lijkt het mij verstandig als er een grens zou worden gesteld aan de opnamecapaciteit. Niet het gebrek aan een dergelijke, mijns inziens volstrekt logische politieke discussie is interessant, maar waarom de grenzen, met inachtneming van voorgaande, coute que coute open moeten blijven.

    Like

   • Laurens, na me jarenlang professioneel bezig te hebben gehouden met de integratie van vluchtelingen in Nederland woon ik thans daadwerkelijk zelf in het arme deel van Afrika. Vorig jaar hebben we de ebola over ons heen gekregen en tot overmaat van ramp brak in het dorpje waarin ik woon cholera uit. Ik denk te weten en ervaren wat armoede is.
    Vorige maand echter brak er een staatsgreep uit in Burkina Fasso. Een vriend van mij woont met zijn gezin in Ouagadougou. Mijn eerste reactie was niet “kan ik het bekostigen” maar mijn reactie was “Kom zo snel mogelijk hier naar toe, hier is veiligheid voor je gezin”
    Toch ben ik zeker geen heilige of bijzonder, maar als andere mensen in nood zitten dan bied je hulp en eventueel opvang. Ik begrijp werkelijk niet dat mensen eerst hun eigen banksaldo gaan controleren als er elders op de wereld mensen omkomen van ellende. Jij vertelt me serieus dat je de voordeur op slot wilt doen om anderen te laten verrekken in hun ellende. Dat zegt veel over jou en over Nederland in het algemeen. Het gaat er daarbij niet om “of de grenzen coute que coute open moeten blijven, maar of je hart coute que coute open moet blijven.
    Dat er grenzen en eisen moeten worden gesteld aan een goede integratie en toelatingsbeleid ben ik roerend met je eens. Mensen die meeliften op de vluchtelingenindustrie moeten zonder pardon teruggestuurd. Daar mag je best streng in zijn als land. Deviant gedrag moet simpelweg niet met de mantel der liefde worden bedekt, maar moet afgestraft worden. Het feit dat jij, net als Jan, een blanke man bent (er zijn overigens ook negers die Jan heten) doet hierbij totaal niet ter zake. Het gaat om mensen en huidskleur maakt daarbij niets uit. Zelf ben ik de enige blanke in een verder volledig islamitische gekleurde gemeenschap, maar ik ben net zo begaan met de situatie van ouderen in Nederland en ik zal nooit moslim worden. Het gaat niet om grenzen of om religie of huidskleur, het gaat om jou, Laurens. Waar sta jij? Wat doe je zelf als mens? Hoe waardevol ben je zelf als mens? Of doe je de voordeur op slot en de gordijnen dicht zodat je straks genoeg op tafel kunt zetten en sluit je de ellende om je heen buiten? Het gaat niet om aantallen, het gaat er met name om wat je waarden als mens zijn. Een hek om Nederland zetten maakt niet dat er plots geen vluchtelingen meer bestaan. Alleen maar denken “zolang ik het maar goed heb” maakt je geen beter mens. Je hebt vanwege al die vluchtelingen nog geen boterham minder hoeven nemen.

    Like

 5. Je vermeldt dat je een ‘vriend’ binnenhaalde in je huis. een vriend is wat anders dan een vreemde. en blijkbaar kan jij een heel bevriend gezin in je huis halen, dat getuigt van dominantie, van enige macht, en dan is het zelfs lekker om dat te doen, want daar voelt een mens zich deugdzaam door.
  verder is al lang duidelijk dat vele asielzoekers die hiernaar toe komen niet vluchten voor geweld maar voor gratis onderwijs. dus zou je ze onder studiemigratie of arbeidsmigratie moeten scharen. maar helaas is ook dat een onderdeel van de enorme intellectuele luiheid onder de ‘barmhartigen’.
  verder lees ik vooral weer die prachtige deugdzame reflex van barmhartigheid, van goed en waardig, en wie verder denkt, aan de financiële condities voor opvang, is slechts economisch gericht en geen mens. Maar dat tot daar aan toe. Wat ik belangrijker vind is dat je niet ingaat op dat ik het heb over solidariteit met hen die hier onder lijden, over culturen die verharden en gaan botsen, juist ineen seculiere moderne staat als Nederland, waar religieuzen zich niet herkennen en van het pad geraken. Waar de autochtonen zo hard werken dat ze er wel op gericht moeten zijn zich met hun gezinnetje bezig te houden voor enige stabiliteit. Dat is kapitalisme. Zodat velen dus nooit toe zullen komen aan buiten die grenzen te kijken en voor welkom roepen nadat de asielzoekers door de poorten van het AZC zijn gekomen. Burkina Fasso kan je daar met alle respect helemaal niet mee vergelijken.

  Like

  • “blijkbaar kan jij een heel bevriend gezin in je huis halen, dat getuigt van dominantie, van enige macht”
   Leuk dat jij conclusies kunt trekken en daar dan ook maar onmiddellijk een argumentatie op baseert. Lees mijn reactie simpelweg nog eens, dan hoef ik niet in herhalingen te vervallen. Wat ruimte betreft heb je geen enkel inzicht en tevens heb ik heel duidelijk gemeld dat de reserve er niet is vanwege het maandenlang niet functioneren van de economie vanwege ebola.
   “verder is al lang duidelijk dat vele asielzoekers die hiernaar toe komen niet vluchten voor geweld maar voor gratis onderwijs. dus zou je ze onder studiemigratie of arbeidsmigratie moeten scharen.”
   Wederom volledig uit de lucht gegrepen en zelf bedacht. Of mogelijk heeft iemand je dat in de kroeg in je oor gefluisterd. Volkomen kolder.
   “verder lees ik vooral weer die prachtige deugdzame reflex van barmhartigheid, van goed en waardig,”
   En ik ben er trots op. Let’s agree to disagree.
   “Wat ik belangrijker vind is dat je niet ingaat op dat ik het heb over solidariteit met hen die hier onder lijden”
   Mensen lijden in hun eigen onderbuik. Het afgelopen jaar is vele malen meer uitgegeven aan ICT-flaters en spoorweg-flaters als aan vluchtelingen. Als je maar lang genoeg blijft geloven in je eigen wantrouwen dan zie je op zeker moment werkelijk gevaren.
   “Burkina Fasso kan je daar met alle respect helemaal niet mee vergelijken.”
   Ik woon helemaal niet in Burkina Fasso, toevallig wel in hetzelfde continent, beter lezen.
   Als je het goed vindt wil ik het hier maar bij laten. Zat ik een “goed gesprek” met Jan en heb er alle vrede mee dat we over zaken van mening verschillen. Aan jou kan ik geen touw vast knopen en je doet allerlei beweringen die je ter plekke bedenkt. Ik wens je de wijsheid om logisch te leren argumenteren toe.

   Like

   • Okay, ik constateer dat u zich al terugtrekt/afwendt achter de blanke top der duinen bij het eerste onaangename gevoel bij een woordenuitwisseling met iemand waar u zich verheven boven acht. Ik wens u veel genoegen in uw deugende omgeving.

    Like

  • Weet niet of de aantallen kloppen, Journaal heeft vaker verkeerde aantallen genoemd. Wacht rapportage IND wel af.
   Maar Jan, kijk nou eens naar je eigen provincie. Hoeveel Azc’s zijn daar de afgelopen tien jaar gesloten? In mijn eigen provincie kom ik zo op vijf. Weet zeker dat je ook op een flink aantal komt. Vanuit bezuiniging zijn al die opvangen afgestoten en de staatssecretaris liet zich op een praalwagen door het dorp rijden al roepende “Kijk mij eens bezuinigen” Wie bewaart die heeft wat, maar waar zijn al die bedden, matrassen en gebouwen gebleven. Ik zag dat alle gebruikte matrassen in containers werden gegooid.
   Dit is een knelpunt dat te voorzien was. Iedereen met iets meer als Mavo had kunnen berekenen dat die inkrimping bij de eerste de beste crisis in je gezicht zou ontploffen. Nu krijgen de vluchtelingen de schuld hoewel het de schuld is van de politiek dat ze veel te veel op korte termijn hebben zitten denken. En nu zijn de kosten tientallen keren zo hoog. Ik weet niet of je ooit in een Azc bent geweest, maar veel van die woonunits zouden uitstekend tot tijdelijke gezinswoningen om te bouwen zijn geweest. Waar zijn al die units gebleven? Waar zijn al die stacaravans gebleven? Ineens bestaan er alleen nog maar veldbedjes in sporthallen terwijl er rond de eeuwwisseling opvang was voor 80.000 vluchtelingen. Maar al die opvangplekken zijn ineens zoek. Je bent nogal van de getallen en de aantallen, vertel mij dan maar eens hoe je 50.000 opvangplekken kunt laten verdwijnen. En dan nog klaagt “We hebben een probleem”
   Natuurlijk is er een probleem en daar mag best over gediscussieerd worden, maar het bestormen van de opvang door voetbalsupporters of roepen (Zijlstra) dat ze een bedreiging zijn voor onze welvaart is ronduit schandalig.

   Like

   • Hoe je 50.000 opvangplekken kunt laten verdwijnen weet ik niet. Ik neem het ter kennisgeving aan. Volgens De Correspondent (15 vragen en antwoorden voor wie de draad kwijt is in het vluchtelingendebat, 9 september 2015) vroegen in de jaren negentig gemiddeld 35.000 mensen per jaar asiel aan. Dat komt overeen met een grafiek die het NOS-journaal in september liet zien, waarin er voor dit jaar zo’n 40.000 verwacht werden. Afgelopen dinsdag meldde staatssecretaris Dijkhoff dat er voor dit jaar zo’n 60.000 verwacht worden.
    Ik ben er van overtuigd dat de gevolgen van deze toestroom dramatisch onderschat worden, zelfs door de meeste mensen die tegen het toelaten van nieuwe asielzoekers zijn. Mijn artikel ging over de gevolgen die een instroom van 50.000 vluchtelingen uit Syrië en omgeving zal hebben, als ze allemaal hier blijven. (Van de asielzoekers uit Syrië en Eritrea krijgt momenteel meer dan 90 procent een verblijfsvergunning, volgens http://www.volkskrant.nl/binnenland/wat-kosten-asielzoekers-nou~a4149990/.) De logistieke problemen die we momenteel in de azc’s zien komen er ook nog bij, daar ging mijn analyse niet over. Conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen komen er dan ook nog eens bij, ook die vielen buiten mijn analyse. Mijn opmerking over conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen (03-10-2015 om 13:47) was gebaseerd op het inzicht dat de burgeroorlog in Syrië te maken heeft met verschillende daar wonende groepen en de daaraan gekoppelde verwachting dat de vluchtelingen hun conflicten hier verder gaan uitvechten. De vechtpartijen in azc’s zie ik als een illustratie daarvan.

    Like

   • Jan, waarmee de cirkel bijna rond is en we weer terug zijn bij af. Natuurlijk geeft het problemen als je zeshonderd mensen op elkaar plakt in een sporthal. Dat is niet te voorkomen. Als ze spierwit zouden zijn, allemaal de christelijke beginselen aan zouden hangen en slechts bij elkaar komen voor een muziekuitvoering die wekenlang duurt, dan zal er ook sprake zijn van problemen en wrijvingen. Vluchtelingen zijn soms aardig, maar lang niet allemaal. Natuurlijk zitten er slechte, vervelende, arrogante, criminele, fanatieke, gevaarlijke, opbouwende, vredelievende mensen tussen. Maar we hebben toch gewoon een justitieapparaat om fout gedrag aan te pakken? Niet een “Oh, ze zijn zielig” aanpak, maar gewoon aanpakken en/of uitzetten. Maar durf het leed van anderen -de meerderheid- te accepteren en respecteren. Als jij of ik een weekend in zo’n hal op een veldbed zouden moeten doorbrengen zouden we op zondagavond ook geen vrienden meer zijn. (misschien heb je wel zweetvoeten of was je je onvoldoende:-)

    Like

 6. Wat zou onze oud-hoge commissaris voor de vluchtelingen, Ruud Lubbers eigenlijk vinden van de huidige situatie. Hij heeft toch zeker bijgedragen aan de hoge voorzieningen die nu zo’n enorme aanzuiging als gevolg hebben. Waarom belt niemand die man? Waarom laat hij zelf niets horen?

  Like

   • Voorheen kon iedere asielzoeker persoonlijk getoetst worden. Sinds Cohen kan een geheel land op voorhand asielgerechtigd worden, is een paspoort uit Syrië afdoende voor leveslange Nederlandse zorg. Daarmee is in wezen de achterdeur wagenwijd opengezet.

    Like

   • En zouden een Cohen, een Lubbers zich inmiddels ook geen puppets van een systeem beschouwen dat volksverhuizingen regisseert om de sociale cohesie binnen landen te ontwrichten ten behoeve vd internationale controle staat?

    Like

  • Op die manier loopt ook half Somalië en Eritrea in NL, Hebben we veel Irakezen, Afghanen. Er is geen land waar ze het zo goed hebben als in NL qua voorzieningen, dus neemt NL procentueel minstens net zoveel asielzoekers op als Duitsland (terwijl de verontwaardiging in NL 50% lager ligt)

   Like

   • Pieter, echt ik wil je respecteren, maar laat je toch niet voor politieke karretjes spannen.
    Neem bijvoorbeeld het afgelopen weekend. Afgelopen zaterdag heeft het kader van de VVD overleg gehad want men maakte zich zorgen over de zetelwinst van de PVV. Men besloot dus zelf ook maar een beetje “PVV” te gaan praten om het verlies een beetje te beteugelen. Eerst kwam dus Zijlstra voor de microfoon en hij zei “Ze komen hier naar toe voor borstvergrotingen en ooglidcorrecties. Ze zijn een gevaar voor onze maatschappij”
    Een dag later onze gewaardeerde Minister van economie. “Ze brengen onze economie in gevaar” Diezelfde dag de staatssecretaris “We moeten de verwachte aantallen hoger gaan bijstellen”
    Ja, je moet toch wat om je zetels te houden of te krijgen, ook al moet dat dan over de rug van vluchtelingen. Ik hoop oprecht dat je intelligent genoeg bent om te weten dat men je voor dom verslijt als je gelooft dat een vrouw in Eritrea van achter haar kookpot opstaat, de rug strekt en zegt “Zo ik ga een roeibootje zoeken om mijn borsten te laten liften in Amsterdam”
    Het is gewoon even “angst praten” omdat de PVV er zo goed mee scoort.

    Er is veel aan te merken op de vreemdelingenwet en de procedures. Je bewering dat ze “aanzuigend” of “ruimhartig” zouden zijn is niet waar. Het is leuk om het zomaar te roepen, maar het komt niet overeen met de feiten. Job Cohen heeft een strenge vreemdelingenwet geschreven waar zelfs Verdonk, na hem, mee uit de voeten kon.
    Dat er bepaalde gebieden zijn aangewezen waar mensen niet naar worden teruggestuurd is waar. Niet veel, maar ze bestaan. Maar Pieter, zou jij pratend vanuit je luie stoel op willen staan en een onwillige Somaliër in Mogadishu willen droppen? Die stad (bijvoorbeeld) is hoogst onveilig en dus worden mensen daar niet naar terug gestuurd. Wel naar andere gebieden in Somalië overigens. Tenzij het westen grondtroepen stuurt en een veilige zone maakt in Syrië is het momenteel onmogelijk om mensen naar Syrië te sturen. Zelfs vliegverkeer is onmogelijk. Leg jij me nou eens in eenvoudig Nederlands uit waar in Syrië je de mensen momenteel zou willen droppen?

    Overigens mag je best met elkaar discussiëren hoe je dit aanpakt en wat de oplossingen zijn. Daarbij hoeven jij en ik het helemaal niet eens te zijn om toch tot een oplossing te komen.
    Dit hele fenomeen van “vluchtelingen” is niet nieuw. De Syriërs hebben het niet uitgevonden of zo. De huidige aantallen zijn voor Nederland ook niet nieuw. Je haalt zelf Job Cohen aan, denk dan nog even aan de tentenkampen in Ermelo. Het enige grote verschil met voorheen is dat Nederland is veranderd. Je gelooft het toch niet dat er een meldpunt tegen overlast van asielzoekers bestaat, een auto van een Minister wordt beschopt, een opvang wordt bestormd, hakenkruizen op de muren geschilderd en mensen demonstreren tegen een andere religie. Niet de vluchtelingen moeten zich schamen, maar wij dat we zo diep zijn weg gezakt in onze beschaving.

    Like

   • Tja, beschaving is een flinterdun laagje vernis, op te houden voor hen die het goed hebben en om zij die het slecht hebben mee om de oren te slaan. Daaronder (en voortkomend uit dezelfde ideologie van beschaving) ligt gewelddadig gedrag, waaop beschaving gebouwd is, en waar het altijd weer op teruggrijpt. Zie de Westerse bommen op Syrië. Zie hoe de Syrische beschaving (ja, die hebben dat ook) slechts bij weinigen nog overeind staat. Zij die het slecht hebben lopen een risico om te terroriseren andere culturen. Hetzelfde geldt voor bv. de werkloze autochtone Nederlander. Er is altijd wel een politicus te vinden die, bij gebrek aan macht, dat wil uitbuiten. Nee, ik begrijp dat beschaving voor u de keystone is van alle goeds, maar voor mij is het minder eenduidig. Het is in ieder geval niet een begrip waarmee je eindeloos het gelijk aan je zijde vindt – het is een dun laagje vernis.

    Like

 7. Maar Pieter, moet je dan je beschaving maar laten varen? Helaas zie ik dat de afgelopen weken in Nederland steeds meer gebeuren, maar “beat them and do not join them”

  Like

  • Maar Eef, als je weet dat er grenzen zijn aan beschaving, moet je dan niet grenzen stellen aan wat je binnen laat (en dan druk ik me mild uit). Volg je hart, maar laat je verstandelijke vermogens niet achter.

   Geliked door 1 persoon

   • ‘Maar Eef, als je weet dat er grenzen zijn aan beschaving, moet je dan niet grenzen stellen aan wat je binnen laat’
    Pieter, ik wil je serieus nemen en ik wil je graag waardig van repliek dienen, maar ik begrijp deze zin niet. Beschaving zit in jou. Heeft niks te maken met wat je binnen laat of buiten sluit. Ben geen idealistische geitewollensokkenidealist, maar er is niks fout aan de deur open zetten en bij de deur een portier te zetten en een uitsmijter. Stel duidelijke huisregels op en maak duidelijk dat je alleen een afdak aanbiedt zolang het regent. Als het straks weer droog is moet men terug en dan niet zeuren met vluchtkerken, vluchtgarages en andere “weet ik veel wat” Maar beschaving is inderdaad niet zelf lekker droog staan en anderen de regen in schoppen terwijl je afdak groot genoeg is. Maar leg het me alsjeblieft uit want ik begrijp je opmerking echt niet.

    Like

   • 1. Men keert niet terug (zegt zelfs vluchtelingenwerk NL). Is ook altijd al de praktijk in het asiel wezen op individuele gevallen na.
    2. Ik zou je willen vragen zelf eens na te denken over de lange termijn effecten. De staatssecretaris noemt een aantal van 60.000. Dat is natuurlijk nergens op gebaseerd, maar om mensen het valse idee te geven dat onze overheid het ‘onder controle heeft’, en eigenlijk om on rust in te dammen. Tevens is het per definitie aan de lage kant – dat is politici eigen, maar ik vrees dat jij er wel intuint. Mijn schatting: minimaal 200.000 in ander half jaar. Dit maal vijf want gezinshereniging . We spreken dus van een miljoen nieuwe nederlanders in vijf jaar. Dit terwijl de economische hoogtij van de afgelopen eeuw voorbij is. Armoede zal met nog meer moeite uit het zicht moeten worden gehouden.
    Maar het is natuurlijk wel makkelijk dromen van een mooie wereld. Verder ben ik er wel klaar mee om mensen als jij te overtuigen: ik wil graag Mijn tijd besteden aan de waarheid, niet aan het subjectieve ware, waar jij naar Mijn overtuiging aan lijdt. Vriendelijke groet

    Like

   • Oh, en “beschaving zit in je” is echt geneuzel, sorry. Maar dat ontdek je pas als je in een langdurige crisis terecht komt, en bij wijze van spreken, een brood moet stelen om te overleven. Alles wat je bent begint dan te glijden. En dan zie je pas dat beschaving een woord is dat gebruikt wordt door welgestelden om zich te onder scheiden van de barbaren – toevallig net zoals rechts de Syrische invasive noemt. Eef, jij gaat jezelf nog wel tegenkomen in de komende jaren, dat durf ik je te voorspellen. Maar ik wens je alle goeds

    Like

   • Pieter, Pieter, wat ben jij door de mand gevallen.
    Niet om mezelf te profileren, maar om aan te geven hoe ongefundeerd je argumentatie is:
    Ik heb mij professionele loopbaan gevuld met de huisvesting van vluchtelingen. Van Roa tot Generaal Pardon, ik heb het allemaal uitgevoerd. Ik heb honderden “Beëindiging voorzieningen” gesprekken gevoerd, ik heb persoonlijk menig vluchteling uitgezet, mijn laatst uitgegeven boek was getiteld “Gekleurd, maar binnen de lijntjes” (ISBN 9789402213829) en al sinds een aantal jaren woon ik midden in West Africa waar ik de Ebola-crisis aan den lijve heb meegemaakt. Ik zal graag gedurende een jaartje mijn inkomen met het jouwe ruilen.
    Je bent de verpersoonlijking van wat ik heb getracht aan te geven. Ik bied mijn excuses aan dat ik zo dom was om te denken dat je werkelijk waardig aan het argumenteren was, maar toen je vast kwam te zitten maakte je er maar een persoonlijke aanval van. Mijn domheid, sorry.

    Like

 8. Pingback: Krijgt Wilders gelijk? Van wie? | Jan's Filosofie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s