Gevonden

Onder ‘Gevonden’ plaats ik teksten van of over artikelen of tweets van anderen die ik interessant vind omdat ze op de een of andere manier aansluiten bij artikelen op mijn blog. Het kunnen opinies of feiten zijn, ze kunnen mijn artikelen ondersteunen of eventueel ook ondergraven.