Religie

In de serie Religie verschenen:

 • God
  Hoeveel de wetenschap ook verklaart, er blijft altijd ruimte voor een godsbegrip, maar deze “god” heeft niets te maken met morele geboden.

 • Religie in de evolutie
  Religie heeft te maken met onze evolutionair gegroeide intelligentie, maar een verklaring voor het bestaan van religie in evolutionair perspectief is niet zo simpel.

 • Fundamentalisme
  Welvaart leidt tot vrijheid, ellendige omstandigheden tot fundamentalisme.

 • Waarom ben ik niet religieus?
  Rationeel vind ik het niet kloppen en gevoelsmatig vind ik religies benauwend.

 • Waardoor is iemand religieus?
  Geloof, religieus of atheïstisch, zit zo diep in een mens verankerd dat daardoor de ratio geen uitkomst biedt.