Immigratie

In de serie Immigratie verschenen:

 • Explosieve toename aantal verkrachtingen (19%)
  Verkrachtingen en aangiftemoeheid ontbreken in de AD misdaadmeter 2017.

 • De verkiezingsuitslag
  De PVV haalde minder zetels dan verwacht, maar de omslag in het publieke denken komt toch wel.

 • De grote omslag
  Niet de verkiezingsoverwinning van Wilders zal de grote omslag zijn, maar de kentering in de publieke opinie.

 • De dictatuur (Serie artikelen)
  In hoeverre beantwoordt Nederland aan de kenmerken van een dictatuur?

 • Wat doen de media raar
  Door zich tegen “populistische” politieke standpunten op te stellen, zetten de media zichzelf buiten spel.

 • Psychologenpraktijk Gerie Hermans begrijpt het niet
  Gerie Hermans is een typisch voorbeeld van de foute politiek correcte elite, terwijl zij beter zou moeten weten.

 • Zij die het niet begrijpen
  Het onderscheid tussen begrijpers en niet-begrijpers maakt heel veel duidelijk.

 • Is het populisme fascistisch?
  Als je de geschiedenis in detail bestudeert, dan blijkt de fascistische wind uit een onverwachte hoek te waaien.

 • Wij willen minder Marokkanen
  Een slachtoffer vertelt over de houding van de daders achteraf.

 • Domme Marokkanen
  Marokkanen zouden zich niet tegen, maar voor Wilders moeten uitspreken.

 • Waarom begrijpen zij ons niet?
  In het immigratiedebat hebben academici zich losgezongen van de realiteit.

 • Cognitieve dissonantie
  De oorzaak van het verschijnsel dat politici en journalisten blind zijn voor de gevolgen van massa-immigratie ligt in een psychologisch fenomeen dat cognitieve dissonantie genoemd wordt.

 • Criminaliteitscijfers
  Uitgaande van de instroomcijfers van moslimvluchtelingen is een toename van het aantal geweldsmisdrijven te verwachten van 22.000 tot 27.000 per jaar.

 • Merkel hoort in de gevangenis
  Merkel sloeg alle waarschuwingen in de wind en negeerde het volk. Ze pleegde een misdaad tegen de volkeren van de EU.

 • Het spook van Adolf Hitler
  Zeventig jaar na zijn dood strijden progressieve politici nog altijd tegen het spook van Hitler.

 • Twee sociologische kwesties
  De twee kwesties die ik wel eens uitgezocht zou willen zien, zijn welke factoren de hoge criminaliteit onder Marokkanen verklaren en welke factoren bepalen wanneer verschillende bevolkingsgroepen problemen met elkaar krijgen en wanneer niet.

 • Eigenrichting
  Eigenrichting, het in eigen hand nemen van het recht, is één van de ontwrichtingen die onze maatschappij te wachten staat door de toestroom van vluchtelingen.

 • Een vluchteling in huis
  Het verwijt van xenofobie klopt niet. Het verwijt wordt gemaakt door mensen die de allochtonen niet kennen tegen mensen die juist wel ervaring met allochtonen hebben.

 • Krijgt Wilders gelijk? Van wie?
  Met de aanslagen in Parijs lijkt Wilders steeds meer gelijk te krijgen, maar zijn rivalen zullen dat nooit toegeven.

 • Het vliegveld van Abu Dhabi
  De haat van moslims tegen christenhonden en andere westerlingen zit diep.

 • Ontaard de democratie in een ramp?
  Voor het opnemen van vluchtelingen is de democratische legitimatie minimaal of zelfs afwezig, terwijl de gevolgen groot zijn.

 • Valt het allemaal wel mee?
  Moslims zullen nooit de meerheid in Nederland worden, maar de immigratieproblemen zullen veel en veel groter worden dan nu.

 • Waar was het verstand in de Tweede Kamer gebleven?
  Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2015 toonden de geëmotioneerde opponenten van Wilders zich niet in staat om op argumenten in te gaan.

 • Moeten we bezorgd over de vluchtelingenstroom zijn?
  Er zijn grote zorgen over de vluchtelingenstroom, maar als blanke modale heteroseksuele niet-gelovige man heb je weinig te vrezen.

 • Verblind door het zien van vluchtelingendrama’s
  De vluchtelingendrama’s zijn zo groot dat men blind is voor de gevolgen van een ruimhartig toelatingsbeleid.

 • 5 mei
  Herdenkingen helpen niet om een oorlog te voorkomen, er zal sowieso geen oorlog komen, maar wel zal er terrorisme zijn.