Valt het allemaal wel mee?

Nu wil ik wel eens weten hoe het echt zit. De een schreeuwt moord en brand over de tsunami aan moslims (ondersteund door beelden in het journaal van chaotische toestanden aan de grenzen) en de ander zegt dat het aantal vluchtelingen slechts 0,05% van de Europese bevolking bedraagt. Die kunnen we dus makkelijk opnemen.

Lees verder

Determinisme

Het determinisme van Laplace, ik herinner me dat de leraar Nederlands daarover vertelde. Het moet in de vijfde of zesde klas zijn geweest. Als gevolg van de werking van de natuurwetten, moet de toekomst vast liggen, zo was het inzicht van Laplace (1749-1843). En als reactie daarop werden mensen apathisch aan het einde van de negentiende eeuw. Als de toekomst al vastligt, dan heeft het geen enkele zin om te proberen die te veranderen, het fatalisme. Lees verder

Zorg & Welzijn

Er kwam een tweede brief van pensioenfonds Zorg & Welzijn. In mijn vorige stukje over Zorg & Welzijn, Pas op voor phishing, schreef ik over een brief die mijn schoonmoeder kreeg twaalf jaar na haar pensioendatum. De brief vermelde dat zij nog pensioenrechten had en verwees naar de website van het pensioenfonds, waar de pensioenaanspraken vermeld zouden zijn, maar dat was helaas niet zo. Zij had dus daadwerkelijk een nog niet uitgekeerd pensioen, maar de website bevatte deze informatie niet. Ook de algemene website mijnpensioenoverzicht.nl vermeldde dit pensioen niet! Telefonisch was haar toen een tweede brief beloofd. Inderdaad kwam de beloofde brief vrij snel.

Lees verder