AIVD

Meerdere mensen constateerden dat de AIVD fout is.

03-10-2018 Jan Roos twittert

“Als zelfs de geheime dienst gepolitiseerd is ben je als democratisch land heel diep gezonken. #AIVDrapport”

03-10-2018 Roelof Bouwman twittert

“#AIVD Jaarverslag 2000: vier zinnen over Bin Laden en Al-Qaida, twee pagina’s over Hans Janmaat c.s. Opdat wij niet vergeten.”

Met een verwijzing naar 02-10-2018 tweet van AIVD

“AIVD-publicatie over rechts-extremisme: steeds meer NL’ers komen in aanraking met gewelddadige rechts-extremistische ideeën. Het vroegere stereotype beeld van neonazi-skinheads heeft plaatsgemaakt voor anti-islam- en ‘intellectueel’ rechts-extremisme.”

AIVD verwijst in haar tweet naar Lichte opleving rechts-extremisme in Nederland

“Sinds enkele jaren is sprake van een lichte opleving van het rechts-extremisme in Nederland. Waar dit vroeger met name werd gekenmerkt door een neonazistisch, fascistisch en antisemitisch gedachtegoed, is tegenwoordig met name het anti-islamgedachtegoed dominant. Daarnaast is het alt-rightgedachtegoed vanuit de Verenigde Staten overgewaaid. […] Hun zelfvertrouwen groeit als het gaat om confrontaties met het links-extremisme. Daarbij lijkt die laatste groep nog altijd eerder bereid om geweld in te zetten. […] aandachtspunt is de dreiging voor de democratische rechtsorde vanuit het ‘intellectuele’ rechts-extremisme. Bijvoorbeeld de alt-rightbeweging heeft als doel om een zeer extremistisch gedachtegoed gemeengoed te maken in de Nederlandse samenleving en het openbaar bestuur.”

Let op het verschil tussen enerzijds de constante nadruk op extreem-rechts en anderszijds de constatering dat extreem-links eerder bereid is geweld in te zetten. Uit eigen ervaring kan ik melden dat die opmerking over extreem-links nogal een understatement is.

Merk verder op dat de AIVD zich kennelijk tot doel stelt een bepaald gedachtegoed in te perken! En zich daarmee dus boven de democratie stelt.

Vervolg Roelof Bouwman: “Voor wie het wil checken: de vier zinnen over “Usama Ben Laden” staan op pagina 34 van het jaarverslag. Pagina 21-23 zijn gewijd aan de Centrum Democraten en overig “extreem rechts”.”