Criminaliteit

21-08-2018 Politiek gekleurde rechters

“[Citaat] uit een publicatie van het CBS. ‘Mensen van Marokkaanse herkomst werden in 2010 22 keer zo vaak als autochtonen verdacht van ‘vermogensdelicten met geweld. Van de jongens van Marokkaanse herkomst die in 1984 zijn geboren, werd 61,4 procent tussen 1996 en 2010 één of meer keren van een misdrijf verdacht. Sinds 2005 neemt het aandeel verdachte minderjarige allochtonen verder toe ten opzichte van autochtonen. Dit geldt vooral voor Antillianen en Marokkanen. Over een periode van tien jaar is de oververtegenwoordiging van het aandeel allochtone verdachten ten opzichte van autochtone verdachten redelijk stabiel gebleven. Onder Marokkanen en Antilianen is het een tijd lang afgenomen maar sinds 2008 weer sterk toegenomen.” Onder mensen van Turkse herkomst zijn de verschillen met autochtonen na een toegepaste correctie verdwenen, of minder geworden dan 100 procent. Maar bij lieden van Marokkaanse herkomst is dat dus niet zo. Met name personen tussen de 18 en 38 uit de tweede generatie van Marokkaanse herkomst blijven oververtegenwoordigd: zij worden meer dan 3 keer zo vaak verdacht als vergelijkbare autochtonen en nog steeds 22 keer zo vaak voor vermogensdelicten met geweld, overvallen dus en inbraken.”

04-08-2018 Barbara van Brakel twittert

“‘De keerzijde van de Zweedse heilstaat.’
http://www.trouw.nl/samenleving/de-keerzijde-van-de-zweedse-heilstaat~a8271446/
‘Dit is niet het idyllische Zweden dat correspondent Anne Grietje Franssen beloofd was.’
Lees ook:
‘Jeugdbendes in Zweden: steeds machtiger, steeds brutaler.’
http://www.trouw.nl/samenleving/jeugdbendes-in-zweden-steeds-machtiger-steeds-brutaler~aa67d36c/ ”

Ex-politiechef barst los

Tweetbijlage

 

22-06-2018 Germany’s Migrant Policy: Why Trump was Right