Criminaliteitscijfers

Als je de grafieken van aantallen moslims (A) en aantallen geweldsmisdrijven (B) over elkaar legt, dan zie je opmerkelijke overeenkomsten. De stijging vanaf 1960, een iets snellere stijging vanaf 1970, ongeveer dezelfde kromming en dan bij 2000 zie je beide grafieken afvlakken. Vooral dat laatste vond ik opmerkelijk. Grafiek A houdt eerder op dan grafiek B, waar A ophoudt vertoont B een nieuwe explosieve stijging.

 

Moslims in Nederland

A. Aantallen moslims in Nederland

Verder zie je dat in het midden van de op elkaar gelegde grafieken de criminaliteit een lagere curve volgt. Dat ligt eraan hoe je ze schaalt. Als je hem zo rond 1990 goed schaalt, dan ligt de curve van de criminaliteit rond 2000 juist hoger. Dus hoewel je in beide grafieken dezelfde trends ziet, is het verband niet lineair.
Ik heb schattingen van de cijfers in een spreadsheet gezet en geprobeerd het verband te vinden. Dat was een hele toer zonder dat ik een statistisch pakket tot mijn beschikking had, het is wat natte-vingerwerk. Op het oog zie je dat het verband niet lineair is, je ziet dat een extra quotum aan moslims samengaat met een onevenredig grote hoeveelheid criminaliteit. Dus iedere 1.000 extra moslims gaan samen met meer criminaliteit dan de 1.000 daarvoor. Het verband is ook niet kwadratisch, dat zou te sterk zijn.

Grafiek

B. Aantallen geweldsmisdrijven in Nederland

Neem:

m = aantal moslims / 1000
g = aantal geweldsmisdrijven

Je verwacht dan dat g recht evenredig is met m x (m tot de macht x). Recht evenredig betekent dat je een rechte lijn ziet als je op de x-as de ene variabele plaatst en op de y-as de andere. g is niet recht evenredig met m, maar recht evenredig met m tot de macht x. Dus er bestaat een functie: g = a × m x + b. In Excel vind ik dat een machtsverheffing van 1,7 een redelijke schatting is. Daar vanuit gaande kom ik na een hoop gepuzzel dan op:

x = 1,7
a = 0,9
b = 16.000

Conclusie:

g = 0,9 × m 1,7 + 16.000

In woorden: neem het aantal moslims, deel dat door 1000 en verhef dat tot de macht 1,7. Vermenigvuldig dat met een factor 0,9. Bij het aantal dat je dan hebt gekregen tel je nog 16.000 op (zeg maar een achtergrondcriminaliteit van 16.000) en je hebt een schatting voor het aantal geweldsmisdrijven in een jaar. Met het leggen van een correlatie is niet per se een oorzakelijk verband bewezen natuurlijk. Maar het is wel schokkend dat uit deze grafieken zo’n sterk verband blijkt. Voer voor sociologen om dat te verklaren.

Met de gevonden formule hebben we een model. Als dat model juist is, dan zegt dat iets over de toekomst. In 2015 zijn er 60.000 vluchtelingen Nederland binnen gekomen, voor 2016 werden er aanvankelijk 90.000 verwacht. Neem aan dat dat allemaal moslims zijn. Daarvan zal zo’n 30% worden afgewezen, maar de gezinshereniging komt er weer bij. Laten we zeggen dat er medio 2016 zo’n 105.000 bijgekomen zullen zijn. (De helft van de 90.000 van 2016 plus de 60.000 van 2015.) Dat kunnen we hanteren als het gemiddelde over 2016. Gaan we er vanuit dat er voor de tsunami aan vluchtelingen 800.000 à 900.000 moslims in Nederland waren, dan verwacht ik voor heel 2016 (t.o.v. 2014) een stijging van het aantal geweldsmisdrijven van rond de 19.000. Nemen we aan dat er na 2016 geen enkele vluchteling meer binnenkomt, dan voorspelt de formule voor 2017 (t.o.v. 2014) een stijging van het aantal geweldsmisdrijven van 27.000.

Het totaal aantal geweldsmisdrijven zit iets boven de 100.000 per jaar. Aangezien ik de cijfers over 2014 niet ken, kan ik het absolute aantal geweldsmisdrijven niet precies voorspellen, maar voor de berekening van de toename maakt dat minder verschil. Het geeft een afwijking van slechts 600 à 1000. Vandaar dat ik de verwachte toename aan geweldsmisdrijven afgerond heb op duizendtallen.

De verwachting van 90.000 vluchtelingen in Nederland over 2016 werd later in dit jaar bijgesteld naar 60.000. In dat geval voorspel ik voor 2016 een toename van het aantal geweldsmisdrijven met 16.000 (t.o.v. 2014) en voor 2017 een toename van het aantal geweldsmisdrijven met 22.000 (t.o.v. 2014).

 

TABEL: Twee scenario’s,

zullen er in 2016 60.000 of 90.000 moslimvluchtelingen binnenkomen?

Aantallen vluchtelingen Verwachte toename geweldsmisdrijven*
cumulatief vanaf 2015 t.o.v. 2014
2015 2016 tot medio 2016 tot eind 2016 2016 2017
60.000 60.000 90.000 120.000 16.000 22.000
60.000 90.000 105.000 150.000 19.000 27.000

* Afgerond op duizendtallen.

De gebruikte cijfers komen van het CBS. Het gaat om geregistreerde geweldsmisdrijven. Uiteraard is het werkelijke aantal altijd hoger dan het aantal dat geregistreerd wordt, omdat er wel eens gevallen tussendoor zullen glippen. De registraties zijn onnauwkeurig. De gepensioneerde advocaat Kasdorp herinnert zich dat de cijfers vroeger afkomstig waren van het formulier ‘ter kennis van de politie gekomen’. Naarmate het drukker was op een bureau, bijvoorbeeld omdat er meer boeven waren opgepakt, was er minder tijd om dat formulier in te vullen. Men beschouwde het daar niet als een kerntaak. Tegen de tijd dat de bode kwam om de stapel formulieren op te halen werden er haastig nog wat bijgeproduceerd. (Zie het commentaar van A. Kasdorp van 15 oktober 2014 om 15:35 en verder.) Ik vraag me af welke cijfers nauwkeuriger zijn, die van de laatste decennia, of die van vroeger. Naast de onnauwkeurigheid is er nog een vertekening, die wordt veroorzaakt doordat niet van ieder misdrijf aangifte wordt gedaan. Recent bleek uit een brief van het ministerie van veiligheid en justitie aan de tweede kamer dat de aangiftebereidheid de laatste tien jaar met wel 20 procent is gedaald. (Zie https://www.politiebond.nl/blog/aangiftemoe, het stuk zelf is te vinden op TK WODC Onderzoek naar de aangiftebereidheid.) Het is dus veel erger gesteld met de misdaad dan de officiële cijfers aangeven. Uiteraard geldt die aangiftemoeheid meer voor misdrijven als fietsdiefstallen dan voor geweldsmisdrijven. Toch lijkt me aannemelijk dat ook voor geweldsmisdrijven de aangiftebereidheid vroeger veel groter was dan nu. Dat betekent dat niet alleen de cijfers vroeger en nu te laag zijn, het betekent ook dat de vertekening nu groter is dan vroeger. De toename ten opzichte van bijvoorbeeld 1970 is veel dramatischer dan de statistieken aangeven. En dat betekent weer dat de getallen in mijn tabel voor beide scenario’s slechts ondergrenzen aangeven.

7 gedachten over “Criminaliteitscijfers

 1. Beste Jan,

  Dat twee cijferreeksen en dus grafieken eenzelfde verloop kennen, wil nog niet zeggen dat de ontwikkeling in de ene een relatie heeft met de ander. Als ik een grafiek van de ijsconsumptie vergelijk met het aantal verdrinkingsdoden, dan zullen die grafieken een soortgelijk patroon vertonen. Jou snelle conclusie is dan dat meer ijseten (meer moslims) tot meer verdrinken leidt (meer criminaliteit). De makkelijke oplossing is dan: verbied ijs (weer moslims), dan verdrinkt er niemand meer (neemt de criminaliteit af). Nu is er tussen ijseten en verdrinken een relatie en dat is de temperatuur: hoe warmer, hoe meer mensen ijseten en hoe meer er wordt gezwommen. Het verbieden van ijs zal zorgen voor een daling van de ijsconsumptie maar niet voor minder zwemmers en dus minder verdrinkingen. Wat is die relatie tussen moslims en criminaliteit? En als die er is, hoe direct is die dan of werkt die via andere grootheden?

  Like

 2. Ik vind de berekening van Jan Stemerdink wel overtuigend en het mooie ervan is dat de proof of the pie in the eating steekt. Ongeacht hoe er geregistreerd wordt, als dat maar consistent gebeurt zouden de cijfers aan het einde van dit jaar horen te kloppen en te verifiëren zijn.

  Geliked door 1 persoon

 3. Deze dagen heb ik het boek van die Duitse politieagente gelezen. Ook zij haalt er wat statistiek bij. De hierboven aangesneden correlatie is er in Duitsland absoluut. Eén punt eruit wil ik noemen:
  Je hebt cijfers die zich beperken tot criminaliteit die tot aangifte en veroordeling leidt en andere cijfers die ook de criminaliteit omvatten van jeugd die nog niet volwassen is en zodoende niet veroordeeld kan worden, anders dan tot bijv. taakstraffen. Die laatste post is behoorlijk groot!
  Ik raad het boek wel aan, al vind ik dat ze zich ten onrechte afzet tegen Pegida en de AfD. Ook had ze in haar aanbevelingen wel wat omvangrijker mogen zijn.

  Like

 4. Pingback: Explosieve toename aantal verkrachtingen (19%) | Jan's Filosofie

 5. Pingback: Simpel model voor criminaliteit | Jan's Filosofie

 6. Misschien een goed idee om ook een oorzaak proberen te vinden. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat er enorme discriminatie op de arbeidsmarkt gaande is. Moslims worden bij sollicitaties op hun achternaam al afgewezen. Dat is geen klein probleem maar een enorm groot probleem. Voor een doorsnee moslim is het heel erg moeilijk een baan te vinden. Naar mijn idee drijf je op die manier mensen de criminaliteit in. Misschien moeten we daar eens iets aan doen!!

  Like

  • Quatsch. Voor criminaliteit is geen enkel excuus. Ik ben na vijf jaar en meer dan 200 sollicitaties nog steeds niet aan het werk en ik ben niet de enige. Veel mensen van mijn generatie (1962) zijn veel harder getroffen dan de meeste allochtonen. Toch worden allochtonen en met name vluchtelingen altijd als slachtoffer gepresenteerd. Daar geloven ze zelf ook in. Ik denk dat het vermeende slachtofferschap een belangrijke oorzaak is dat ze het op alle fronten in de maatschappij zo slecht doen.
   Dat er grof gediscrimineerd zou worden, is een keiharde leugen, die enkel wordt gesteund door enkele ondeugdelijke onderzoekjes.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s