Merkel hoort in de gevangenis

Merkel moet vervolgd worden voor de schade die ze heeft aangericht. Je kunt toch niet straffeloos een heel continent de afgrond in voeren? We wisten waar dit toe zou leiden: aanslagen, geweldplegingen, verkrachtingen, gewelddadige confrontaties tussen verschillende groepen immigranten en andere criminaliteit. Er is nog niets gebeurd waarvoor niet een jaar geleden al gewaarschuwd werd. Zij heeft alle waarschuwingen in de wind geslagen. Zij heeft het geweld uit het Midden-Oosten geïmporteerd. Zij heeft de waarschuwingen van alle islamdeskundigen genegeerd, dat de islam onverenigbaar is met de grondrechten binnen de Westerse samenleving.

 

Alles wees er op dat deze massa-immigratie de samenleving zou ontwrichten. Nu kunnen de inlichtingendiensten het werk niet meer aan. De politie kan het werk nog net aan. Maar ook al kunnen politie en justitie het aan, hoe stop je dan de criminaliteit? We weten al jaren dat het strafrecht niet werkt om dat in te dammen, maar alternatieve plannen zijn er niet. En de gevolgen zijn nog niet eens in hun volle omvang merkbaar. Denk aan de eigenrichting die het gevolg zal zijn van al dit geweld, als burgers het gevoel krijgen dat de politie hun niet kan beschermen. Dat is een langzaam groeiend proces en als de geest uit de fles is, krijg je hem er niet een-twee-drie weer in. Denk aan de getto’s en de no-go area’s in onze grote steden. Het is nog niet zo lang geleden, dat wij er trots op waren dat we dat soort toestanden in Europa niet kenden. Dankzij Merkel hebben wij dat nu wel. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ontwrichtingen op andere terreinen: de rijksbegroting, volkshuisvesting, arbeidsmarkt, onderwijs, zorg, normen en waarden, vrijheid van meningsuiting. Alles heeft zij kapot gemaakt.

Naast het negeren van alle waarschuwingen, heeft ze willens en wetens tegen de wil van het volk gehandeld. De peilingen waren duidelijk genoeg. Maar nee, zij meende dat ze vanuit haar mandaat als democratisch gekozen politicus zich niets hoefde aan te trekken van de meerderheid van haar volk. Ook niet als de meerderheid dit het belangrijkste thema vindt en zij duidelijk niet is gekozen op het beleid dat ze nu uitvoert. Wat Merkel heeft gedaan is een misdaad tegen alle volkeren van de EU. Dit kan gewoon niet onbestraft blijven.

Hier bestaat geen enkel excuus voor. Ze kan niet zeggen dat het niet geweten heeft. Kan ze zich beroepen op humanitaire gronden? Nee. Door haar beleid zijn er duizenden mensen omgekomen op de Middellandse Zee. Dat jongetje op het strand, Aylan Kurdi, is verdronken doordat onze grenzen open stonden. De reactie van Merkel was om de vluchtelingen welkom te heten, met nog meer doden tot gevolg.
Natuurlijk was Merkel niet de enige. Alle verantwoordelijke politici zullen berecht moeten worden. Daar kan geen weldenkend mens anders over denken.

18 gedachten over “Merkel hoort in de gevangenis

 1. Beste Jan,
  Is het kenmerk van een echte leider niet juist dat hij leiding geeft ook als dat tegen het zere been van de meerderheid is? Dat hij tegen die meerderheid zegt: ‘ik hoor wat jullie zeggen, waarin dit geval zitten jullie ernaast en doe ik wat ik denk dat goed is.’ Of zoals Mandela, als ik de film Invictus mag geloven, eens tegen zijn politiek assistente zei toen die hem meedeelde dat een meerderheid van de bevolking voorstander was van het afschaffen van de naam Springboks en de kleuren groen en goud voor het nationale rugbyteams: “In this instance the people are wrong. And it is my duty as their elected leader to show them that.” En na nog wat tegenstribbelen van zijn assistente, sloot hij af met de zin: “The day that I‘m afraid to do that, is the day that I’m no longer fit to lead.”
  Als een leiden inhoudt alleen dat doen wat de meerderheid wil, dan hebben we geen leider nodig.

  Hoe weet je die wil van die meerderheid trouwens? Hoe betrouwbaar zijn peilingen? Hangt het antwoord niet ook af van de manier waarop je een vraag stelt? Bovendien, hoe peil je? Hoe representatief is de steekproef. En in hoeverre is dat wat mensen bij een peiling zeggen, werkelijk hun mening?

  Overdrijf je trouwens niet een klein beetje? Als je, en nu overdrijf ik een beetje, alle problemen in de wereld: ontwrichtingen op andere terreinen: de rijksbegroting, volkshuisvesting, arbeidsmarkt, onderwijs, zorg, normen en waarden, vrijheid van meningsuiting wijt aan de opvang van vluchtelingen?

  Is de begroting niet uit het lood geslagen door het redden van ‘onze banken’? Een redding waarbij het grootkapitaal zijn ellende heeft gedemocratiseerd door de belastingbetaler ervoor op te laten draaien.

  Is de volkshuisvesting niet de dupe geworden van jaren van verkoop van sociale woningen en investeringen in dure projecten door corporaties? Daarbij vrolijk aangemoedigd door onze landelijke en lokale politici?

  Is de ellende op de arbeidsmarkt niet een gevolg van de steeds verdergaande ‘flexibilisering’ van de arbeidsverhoudingen? Flexibilisering vanwege een heilig neoliberaal, geloof in de ‘vrije markt’ en aangemoedigd juist weer door dat grootkapitaal dat hierdoor meerrendement kon maken ten koste van de salarissen van de gewone werkenden?

  Is de staat van ons onderwijs niet ook een gevolg van ‘marktwerking’ en het verwoed zoeken naar de juiste aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, van het ‘fabriceren van arbeidskrachten’? En dus van de verzaking van de eigenlijke plicht van het onderwijs en dat is het opleiden van goede, mondige, nieuwsgierige en in elkaar geïnteresseerde burgers?

  Is de ‘ellende’ in de zorg niet ook te wijten aan die ‘neoliberale’ marktwerking? Die van zorg een product maakt in plaats van een menselijke interactie?

  Zien we niet terug wat de afgelopen dertig jaar met het neoliberale zaad is gezaaid? Namelijk calculerend gedrag en consumentisme in plaats van burgerschap. Is dat niet een keuze geweest van ‘het Nederlandse volk’. Dat heeft immers de partijen die dit hebben uitgevoerd, gekozen en niet weggestemd want ze zijn nog staats aan de macht (in regering en oppositie).

  Like

  • Beste meneer de Balonnendoorprikker ,
   Ik heb nog nooit zoveel onzin gelezen als in Uw reactie . Waarom het gaat is een emigratie van een islam cultuur die niet in de onze past en de gevolgen die we de afgelopen twee jaar meemaken is een gevolg van die cultuur /emmigratie
   .
   Merkel heeft dat nog even aangedikt met ‘Wir schaffen dasz “en dat is wat Jan Stemerdink ter discussie stelt . Als U dit niet begrijpt dan is dat jammer .!
   Ik geef Jan Stemerdink een pluim voor zijn goede uiteenzetting !

   Geliked door 1 persoon

   • Ballondoorprikker vertelt niet alleen maar onzin. Het is zeker zo dat al die problemen er evengoed waren als er geen ‘vluchtelingen’ binnen waren gekomen. Wel zijn al die problemen erdoor verergerd.
    Wat de ideale leider betreft: In een democratie moet een leider zich altijd rekenschap geven van de argumentaties van voor- en tegenstanders van een te nemen besluit. Merkel kwam bij haar reactie op tegenstanders niet verder dan zeggen dat we in een traditie van solidariteit en mededogen staan en dat we dan ook daarnaar moeten handelen. Ofwel, ze besteedde geen echte aandacht aan alle waarschuwingen, die vooral ook de langere termijn betroffen. Ondanks haar betadenken was ze dus zeer onverstandig bezig.

    Like

   • Beste meneer Bierman,
    Wat in mijn betoog is onzin? Ik laat me graag door u overtuigen, maar omdat u niet aangeeft wat er onzin is, is dat lastig.

    U spreekt over ‘onze cultuur’, kunt u die omschrijven? En kunt u ook aangeven wat u dan onder de ‘islam-cultuur’ verstaat en wat daarvan niet past in onze cultuur?

    U vindt de emigratie van de ‘islam-cultuur’ een probleem, u bedoelt dat er hierdoor iets waardevols verloren gaat voor Nederland. Bij emigratie vertrekt die ‘islam-cultuur’ immers uit Nederland.

    Like

  • U kunt beter Uzelf eens doorprikken in plaats van commentaar op dit uitstekende artikel te leveren. Lees het artkel nog eens rustig door en probeer U te concentreren op wat er staat en niet op wat U meent dat er gestaan had moeten hebben waardoor u de behoefte voelt om te reageren.

   Like

   • Beste Breinbrouwsels,
    Wat heb ik volgens u gelezen dat er niet staat? Ik lees dat Merkel de schuld krijgt van zo ongeveer alle ellende die er is en dat dit vooral komt omdat zij voor het menswaardig opvangen van vluchtelingen was. Ellende die op een aantal punten ook nog een schromelijk overdreven wordt.

    Like

  • Laat ik proberen een aantal vragen van ballondoorprikker te beantwoorden.
   Hoe weet je die wil van de meerderheid?
   – Door vrije en eerlijke verkiezingen
   Kunt u aangeven wat u onder `islam-cultuur verstaat?`
   – Een cultuur die gebaseerd is op de heilige boeken van de islam en die vrijheid van meningsuiting verbiedt, waar de doodstraf bestaat voor slachtofferloze `misdrijven` als blasfemie, afvalligheid, homosexualiteit, en overspel, waar vrouwen minder rechten hebben dan mannen. Een cultuur waar vrouwenbesnijdenis in zwang is en gedwongen huwelijken. Waar een man van vijftig kan trouwen met een meisje van twaalf. Een cultuur waar religieuze minderheden hun leven niet zeker zijn. Een cultuur waarin geen principiële bezwaren tegen slavernij bestaan. Ik kan nog wel even doorgaan, maar het is tijd voor de volgende vraag.
   – Wat daarvan niet past in onze cultuur?
   Zie bovenstaande.
   U schijnt te denken dat het allemaal wel meevalt met de problemen die samenhangen met het binnenhalen van grote aantallen vluchtelingen uit islamitische landen. Hebt u ooit gehoord van Rotherham? Veertienhonderd minderjarige meisjes zijn daar verkracht, zestien jaar lang is dat in de doofpot gestopt omdat de daders bijna allemaal Pakistani waren en de autoriteiten bang waren voor het machtige woord `rascisme`. Wist u dat Malmö in Zweden, waar bijna de helft van de bevolking uit moslim-immigranten bestaat, de stad in Europa is met de meeste verkrachtingen? Dat Zweden nu, na Lesotho, het land is met de meeste verkrachtingen ter wereld? Dat in alle landen in Europa waar veel moslims zijn komen wonen de misdaadcijfers uit de pan rijzen? Misschien is het u ontgaan, maar in New York, Madrid, Bali, Mumbai, Londen, Parijs, Beslan en tientallen andere steden zijn door mohammedanen aanslagen gepleegd met honderden of zelfs duizenden slachtoffers.

   Als ik u op mijn beurt een paar vragen mag stellen:
   – wat verstaat u onder `neoliberalisme` en waarin verschilt het van het klassieke liberalisme?
   – wat is precies uw bezwaar tegen marktwerking?
   Tenslotte: u vraagt of de staat van ons onderwijs niet het gevolg is van `marktwerking` en het verwoed zoeken naar de juiste aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
   Maar dat onderwijs sluit helemaal niet zo goed aan op de arbeidsmarkt. Het lager technisch onderwijs, bijvoorbeeld, levert mensen af die onvoldoende gekwalificeerd zijn, zodat de sector Metaal en Elektro deze mensen nog een of twee jaar bij moet scholen. En hoe sluiten Vrouwenstudies en Homostudies aan op de arbeidsmarkt?
   Dat de staat van het onderwijs zo bedroevend is, komt niet door de marktwerking, maar door de ideologisering van het onderwijs. Althans dat is mijn bescheiden mening.
   Zou u zo vriendelijk willen zijn om te antwoorden op dit stuk?

   Like

   • Beste Wim Verhoeven,

    Natuurlijk wil ik u antwoorden. Immers alleen in een gesprek kun je elkaar beter begrijpen.

    Over eerlijke en vrije verkiezingen:
    De vrije en eerlijke verkiezingen hebben ons een kabinet van VVD en PvdA opgeleverd. Die behaalden samen een meerderheid van de stemmen. Betekent dat dan meteen ook dat wat zij nu uitvoeren de wil is van de meerderheid?

    Over de Islam-cultuur:
    Als u het zo omschrijft dan past het inderdaad niet. Alleen denk ik dat er weinig islamieten zijn die een dergelijke cultuur aanhangen.

    Waaruit concludeert u dat ik vind dat het wel meevalt met de problemen? Ik betoog alleen dat je al die problemen die Jan noemt, niet in de schoenen van de islam kunt schuiven.

    En nee, die aanslagen zijn mij niet ontgaan. Net zomin als mij de zinloze inval in Afghanistan en Irak zijn ontgaan, En voor die inval in Irak, de oorlog tegen Irak vanwege de inval in Koeweit. En daarvoor de oorlog tussen Irak en Iran waarbij Saddam ‘de Westerse oogappel’ was om de ‘Iraanse theocraten’ op afstand te houden. En ook de zinloze moordpartijen van de Saoediërs met steun van de VS in Jemen ontgaan mij niet. Net zomin als de Westerse hypocrisie ten opzichte van die ‘theocratisch Saoediërs’ die op handen worden gedragen omdat ze olie hebben en die ‘investeren’ in Westers wapentuig. Al die Westerse inspanningen hebben ertoe geleid dat de meest seculiere en minst religieuze landen (Irak en Syrië) in het Midden-Oosten nu in puin liggen en juist die ‘theocraten’ een steeds sterkere positie innemen. Iets wat de gemiddelde bewoner van het Midden-Oosten ook ziet, daarom vluchten er ook zoveel.

    Liberalen en klassiek liberalen:
    Neoliberalen hebben een onbegrensd vertrouwen, of eigenlijk geloof (wat dat betreft zijn ze te vergelijken met fundamentalistische moslims) in de vrije markt. Zij geloven dat een absoluut vrije markt alle problemen oplost. Voor de neoliberaal is de markt het doel. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, die moet volgens hen geliberaliseerd worden. De VVD pleit in haar verkiezingsprogramma zelfs voor afschaffing van de CAO’s. Zou dat werkelijk de belangen en de positie van de werknemer ten goede komen? Het zal vast veel banen opleveren, maar je zult er wel drie moeten hebben om een beetje te kunnen leven.

    Klassiek liberalen erkennen de kracht van de markt en willen die zoveel mogelijk de ruimte geven, maar niet onbegrensd. Voor hen is de markt een middel om een doel te bereiken. Een middel dat niet altijd even efficiënt is en soms tot ongewenste effecten leidt en dan zien zij een rol voor de overheid om bij te sturen. Zo was de slavernij of de kinderarbeid zonder overheidsingrijpen waarschijnlijk niet afgeschaft.

    Marktwerking:
    Ik heb geen bezwaar tegen marktwerking, wel tegen onbegrensde marktwerking. Bovendien zijn er zaken die je niet door de markt moet laten organiseren. Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Als je een been breekt, dan moet er gips om (of hebben ze tegenwoordig al andere oplossingen) en liefst zo snel mogelijk. Dan heb je niet de tijd om je op de markt te oriënteren welke arts of ziekenhuis de beste prijs-kwaliteitverhouding levert.

    Onderwijs en arbeidsmarkt:
    Het onderwijs moet je de basisvaardigheden bij brengen. Als lasser moet je kunnen lassen en wel op verschillende manier. Een bedrijf heeft die lassers vaak nodig voor specifiek werk (onderwater lassen of lassen van specifieke zaken), ik vind het een taak van het bedrijfsleven om dit laatste op zich te nemen. Je kunt niet van het onderwijs verwachten dat het mensen opleidt voor jouw specifieke bedrijf. Ik zie nu veel heel specifieke studies waarmee wordt geprobeerd om beter aan te sluiten bij het bedrijfsleven, wat om de hierboven genoemde reden toch nooit echt lukt, die een onvoldoende basis bieden: de lasser die niet alle basistechnieken beheerst, de econoom die niet kan rekenen enzovoorts en veel afgestudeerde die wel mondig zijn een een mooi vormgegeven presentatie kunnen maken, maar waarbij logica in het betoog ontbreekt, die inhoudelijk feiten niet kunnen onderscheiden van meningen.

    U spreekt over ideologisering van het onderwijs. Wat bedoelt u hiermee?

    Like

 2. Het hele idee dat een Europees regeringsleider op zulke gronden vervolgd zou moeten worden, is onbestaanbaar voor de meeste mensen. Die kunnen zich nog wel voorstellen dat zo iemand vervolgd wordt voor zoiets als financiële malversaties. Hier lijkt het te gaan om een ideologische keuze en dus niet vervolgbaar, in hun ogen. En dat terwijl malversaties nooit doden tot gevolg hebben en ideologie geregeld wel, zoals in dit geval. Punt is natuurlijk dat zoveel mensen haar welkomideologie bij zichzelf herkennen en als goedaardig beschouwen.

  Like

  • de gehele houding van Mevr. M is een uitvloeisel van o.a. de afloop van de 2e W.O. waarin nazisme en facsisme werden vervloekt , en de duitse nazis kozen voor het Wirtschaftswunder.

   Like

 3. Een leider is een leider die ook beslissingen durft te nemen tegen de meerderheid in…inderdaad…maar als het om wanbeleid gaat….dan zou een volk toch de middelen moeten hebben om hun leider terug te fluiten.
  Zo niet…dan kunnen we beter spreken van een dictatuur.

  Like

   • Beste Ballonproducent,
    Even kort als reactie op uw gezeur aan mij, hierboven ergens. U bent niet alleen van de ballonnetjes maar ook van de dooddoeners en goedgekeurde volzinnen van uw partij, de Groene en Linkse Roojen, denk ik of nog erger die van Dood66. Nee, ik ga mijn tijd niet misbruiken om verder op u te reageren.

    Like

   • Beste Breinbrouwsels,
    Jammer dat u niet inhoudelijk wilt reageren en het bij wat verwensingen houdt. Erg jammer omdat zo een goed gesprek of een discussie onmogelijk is en we zo allebei niets kunnen leren. Wellicht zie ik het helemaal verkeerd en kan dat via een gesprek duidelijk worden.

    Ik heb op het artikel van Jan gereageerd door vragen te stellen. Vragen waarop geen antwoorden komen. Vervolgens heb ik Guus Bierman gevraagd welke onzin ik spreek en ik heb u gevraagd wat ik dan verkeerd heb gelezen. Antwoorden krijg ik niet alleen maar verwensingen. Ik zeur, ik gebruik dooddoeners en ‘goedgekeurde volzinnen van mijn partij’, welke partij is dat trouwens?

    Zou het kunnen dat mijn vragen een blinde vlek in uw denken, het denken van Guus Bierman en van Jan, raken? Het komt vaker voor dat mensen defensief en soms zelfs agressief reageren als ze op hun blinde vlekken worden gewezen.

    Like

   • Beste ballonnendoorprikker,

    Programma`s van politieke partijen gaan over een grote variëteit aan onderwerpen. Op een bepaalde politieke partij stemmen, betekent niet dat men het in alles met het partijprogramma eens is. De kiezer laat zijn keuze afhangen van de een of twee thema`s die voor hem of haar het belangrijkste zijn en negeert de andere programmapunten. Bijna altijd stem je op een partij, ondanks het feit dat het partij programma punten bevat, waar je het niet mee eens bent. Je kunt niet zo maar spreken over de wil van de meerderheid; je moet specificeren naar
    onderwerp. Als je wilt nagaan wat de wil van de meerderheid is op alle punten die in de diverse partijprogramma`s aan de orde komen, zou je in plaats van verkiezingen tientallen referenda moeten organiseren en dat lijkt mij erg onpraktisch. Dan lijkt mij het huidige systeem te prefereren, ondanks het feit dat ieder kabinet dat op basis van de verkiezingsuitslag wordt gevormd, op een aantal onderwerpen een beleid heeft waar de meerderheid op tegen is. Ieder segment van het politieke spectrum heeft wat te klagen, niemand krijgt helemaal zijn zin. Daar moet je niet over zeuren, vind ik
    Ik heb nog het een en ander te zeggen over de islamcultuur, maar dat bewaar ik voor een volgende keer.
    Prettig weekend!.

    Like

 4. Toch vreemd, @Ballonreiziger, dat u op uw webstek best aardige stukjes schrijft en hier in de reacties onnodig haren overeind zet. Maar verder rust ik mijn kees en wens u veel plezier met uw pogingen tot begrijpend lezen..

  Like

 5. Pingback: ABBA en de pers | Jan's Filosofie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s