Explosieve toename aantal verkrachtingen (19%)

In mei kwam het AD weer met haar jaarlijkse misdaadmeter. Per gemeente werden per rubriek de cijfers aangegeven, een totaal ontbrak maar het AD wist te melden dat er over de hele linie een daling van de criminaliteit was en men schreef gemoedereerd dat Nederland veiliger geworden is. U kunt rustig gaan slapen, als het ware, ondanks de stroom van berichten over toename van de criminaliteit als gevolg van massa-immigratie.

 

Al sinds 2002 laten de statistieken een geleidelijke daling van de criminaliteit zien. Tot voor kort had niemand daar een redelijke verklaring voor. Bovendien is die daling in strijd met het subjectieve gevoel van mij en veel anderen. Dat gevoel wordt gevoed door eigen ervaringen en door berichten in de media. Beide zijn statistisch zwak. Het is best mogelijk dat je in een jaar geconfronteerd wordt met meerdere geweldplegingen terwijl er landelijk geen stijging, of zelfs een daling, is. Toch wringt het, met name door de ervaringen met de agressie van Marokkanen en door logisch denken. Er komen steeds meer allochtonen, ook Marokkanen, hoe zou de criminaliteit binnen die groep dan kunnen afnemen? In 2016 hoorde ik voor het eerst een verklaring die mij plausibel voorkwam. De aangiftebereidheid zou dalen. (Zie ook Criminaliteitscijfers.) Dat zou betekenen dat de cijfers een daling laten zien zonder dat de criminaliteit feitelijk daalt. Ook het AD zelf schreef in juli 2016 over de aangiftemoeheid. Als men nu in de misdaadmeter (cijfers over 2016) een daling over de hele linie ziet, notabene in een jaar waarin de kranten bol stonden van de berichten over criminaliteit onder asielzoekers, dan vraagt dat – nee, dan schreeuwt dat – om nader onderzoek. De dalende cijfers zijn op twee manieren te verklaren: dalende misdaad of dalende aangiftebereidheid onder de burgers. In ieder geval had men iets moeten schrijven over de aangiftebereidheid, de effecten daarvan op de cijfers en de mogelijke grootte van die effecten.

Helaas bracht het AD geen enkele reflectie op de cijfers. Ook geen woord over de effecten van meer dan 100.000 immigranten. Dat zou logisch geweest zijn. Zouden de vele incidenten binnen de AZC’s wel of niet in de statistieken zijn opgenomen? Dat zijn prangende vragen. Maar in de serie artikelen ontbraken de woorden immigratie, allochtonen en vluchtelingen totaal. Dan maar eens gekeken naar Ter Apel, waar het grootste AZC van Nederland staat, het is als het ware de poort tot Nederland. Ter Apel ligt in de gemeente Vlagtwedde. Ik heb de misdaadmeters van vorig jaar (2016, cijfers over 2014 en 2015) en van dit jaar (2017, cijfers over 2015 en 2016) geraadpleegd. Vlagtwedde is een gemeente met ongeveer 16.000 inwoners (16.459 in 2015 en 15.937 in 2016). Van de tien categorieën (woninginbraak, inbraak schuur, autokraak, autodiefstal, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen, vernieling) haal ik er een paar opvallende uit over de jaren 2014 – 2015 – 2016. Het aantal inbraken stijgt gestaag, 54 – 64 – 72, als ik woninginbraak en inbraak schuur optel. Het aantal autokraken stijgt ook gestaag, 15 – 18 – 26. Het aantal bedreigingen is in 2016 explosief gestegen, 35 – 33 – 60. Het aantal mishandelingen vertoont een mysterieuze schommeling: 48 – 65 – 47. De gemeente Vlagtwedde stijgt behoorlijk op de ranglijst (wordt crimineler): 162 – 86 – 55. Zoals gezegd wordt er geen woord vuil gemaakt aan immigratieproblemen. Overigens zijn er meer gemeenten die een sterke stijging of daling op de ranglijst laten zien. Dus misschien heeft het niets te maken met het AZC, maar het lijkt er wel op. Het zou zeer journalistiek zijn geweest om daarover enige duiding te geven.

Wat ik ook miste waren cijfers over verkrachtingen en aanrandingen. De woorden verkrachting, aanranding en zedenmisdrijven kwamen niet voor in de overzichten of in de serie artikelen. Zedenmisdrijven werden wel vermeld in de misdaadmeter 2015 (over het jaar 2014), maar daarna niet meer. Terwijl we juist nu behoefte hebben aan duidelijkheid op dit punt, omdat we sinds eind 2015 overspoeld worden met artikelen over seksueel geweld door immigranten. Ik heb op de website van het CBS de cijfers van verkrachtingen opgezocht. De site geeft de cijfers vanaf 2010. We zien een geleidelijke daling tot 2014, een lichte maar significante stijging in 2015 en een explosieve stijging in 2016.

Aangiften verkrachting 2010 - 2016

In september 2015 schreef de NOS: “In tien jaar tijd is het aantal aangiften van verkrachting meer dan gehalveerd. Van 2505 in 2005 naar 1175 vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS*. Het aantal aangiften van aanranding is nog sterker gedaald. Tegelijkertijd is het aantal verkrachtingen en aanrandingen gelijk gebleven of zelfs gestegen, zegt het Centrum Seksueel Geweld.” Hoe groot het aantal verkrachtingen is, weten we dus niet. “Het WODC [Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, het kenniscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie] becijferde in 2005 dat het aantal slachtoffers van verkrachting acht keer hoger ligt dan het aantal aangiften. En uit CBS-cijfers van enkele jaren geleden blijkt dat van slechts 11 procent van alle zedendelicten melding wordt gemaakt. En daarvan leidt slechts 3 procent tot aangifte,” schreef het AD in 2013. Toen bevatte de misdaadmeter nog wel gegevens over zedenmisdrijven. “De AD Misdaadmeter […] wijst uit dat er vorig jaar (is 2012, JS) 1297* verkrachtingsslachtoffers aangifte deden.”

Tussen 2005 en 2014 daalde de aangiftebereidheid voor verkrachtingen met de helft, als we het Centrum Seksueel Geweld moeten geloven. In het licht van de dalende aangiftebereidheid in het algemeen (een lichte daling) en de dalende aangiftebereidheid van verkrachtingen (een halvering in tien jaar) rijst de vraag wat de explosieve stijging in 2016 betekent. Zou de aangiftebereidheid ineens gestegen zijn? Als de aangiftebereidheid is blijven dalen, dan is de stijging van het aantal verkrachtingen nog explosiever dan de cijfers aangeven.

Je zou mijn twijfels aan de officiële cijfers natuurlijk ook kunnen verklaren met cognitieve dissonantie van mijn kant, gezien mijn eerdere stellingnamen. Alleen nader onderzoek kan uitwijzen wat de waarheid is. Het valt het journaille te verwijten dat men dat onderzoek niet doet. Je weet dat de aangiftebereidheid in de afgelopen jaren steeds verder gedaald is (misschien is die daling nu tot stilstand gekomen, we weten het niet) en het is onwaarschijnlijk dat de misdaad in werkelijkheid gedaald is. Het hoofdartikel kopt ‘Nederland weer veiliger, maar doe wel de deur op slot’; ik zeg dat dat een leugen is. De pers wordt vaker leugens verweten door mensen die zich te weer stellen tegen politieke correctheid; wel, hier heb je een voorbeeld van een leugen. Verder is het opvallend dat de sterke stijging van verkrachtingen niet voorkomt in de AD-verslaggeving. De cijfers die anti-immigratiegevoelens zouden kunnen opwekken of versterken, worden na 2014 weggelaten. Is dat kwade opzet? De cijfers die juist positief zijn, worden kritiekloos gepresenteerd, terwijl we weten dat ze onjuist zijn; we weten alleen niet hoever ze van de waarheid afwijken en of die afwijking vorig jaar anders was dan het jaar daarvoor. Dat zou een journalist zich moeten afvragen en als daar geen onderzoek naar gedaan is, zou men op zijn minst dat feit moeten vermelden. Men verzuimt de journalistieke taak. Wederom de vraag: is dat kwade opzet?

*) De cijfers die de NOS en het AD aanhalen, wijken iets af van de cijfers die ik op de website van het CBS vond.

Jaar CBS CBS
volgens AD
CBS
volgens NOS
2005 2.505
2010 1.645
2011 1.570
2012 1.450 1.297
2013 1.245
2014 1.220 1.175
2015 1.265
2016 1.505

Een gedachte over “Explosieve toename aantal verkrachtingen (19%)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s