God

Een godconcept kent twee kanten. De eerste kant is God als verklaring voor de wereld of het universum. Dit is God in de rol van schepper. De tweede kant is God als morele leidraad. God geeft aan wat goed of slecht is, hoe je je leven moet leiden.

Lees verder

Advertenties

Religie in de evolutie

Is religie te verklaren vanuit de evolutieleer? Dat zou jammer zijn, want als onze ideeën bepaald worden door genetische evolutie, dan kunnen we nooit weten of onze ideeën waar of niet waar zijn. Het zou het fundament wegslaan onder onze opvattingen over het denken.

Lees verder

Waardoor is iemand religieus?

Theoriën die op jezelf betrekking hebben, hebben altijd iets ongemakkelijks. Als het klopt en je zelf aan je theorie voldoet, dan is het net of je een willoze volgeling bent. Het liefst zou je zelf een uitzondering zijn. Maar als je zelf niet aan je eigen theorie voldoet, dan klopt de theorie dus niet.

Zou ik religieus zijn geweest als ik in een andere tijd was opgegroeid of een andere opvoeding had gehad? Lees verder

Waarom ontwikkelde onze cultuur als enige een muziekschrift?

Iedere cultuur heeft muziek. De westerse cultuur is de enige die een muziekschrift voortgebracht heeft. Toen ik dat hoorde, vond ik onze cultuur op dat punt superieur. Maar andere mensen, die ik dit vertel, reageren meestal met: Dan is het kennelijk niet nodig.
Nu ben ik ‘Paarden, zwaarden en ziektekiemen’ van Jared Diamond (1997) aan het lezen; hij analyseert hoe de loop van de geschiedenis voor verschillende volkeren verschillend heeft uitgepakt en hij geeft daarvoor oorzaken aan die niet in de aard van die volkeren zitten, maar in de omstandigheden. Zo zou je ook kunnen onderzoeken hoe het komt dat wij een muziekschrift hebben en andere culturen niet. Welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk geweest?

Lees verder