Het evangelie naar Lucas

Jezus was een profeet die de mensen overtuigde van het Koninkrijk Gods door het verrichten van wonderbaarlijke genezingen. Wat hij bedoelde met het Koninkrijk Gods wordt niet zo duidelijk.
Hij had aanhoudend kritiek op de Farizeeën, joodse godsdienstige leiders, meestal schriftgeleerden, die zich vooral op stipte onderhouding der wet beroemden.
Hij sprak vaak in gelijkenissen, die tot doel schenen te hebben niet voor iedereen begrijpelijk over te komen.

Lees verder

Achteruit schrijven

Waarom zou je een verhaal altijd van voor naar achter vertellen, met de tijd mee? Omdat het zich in de richting van de tijd heeft afgespeeld? En waarom zou dat een argument zijn? Bij een film is dat misschien een argument, maar een verhaal in zinnen en woorden kun je ook in andere volgordes vertellen; thematisch bijvoorbeeld, of achterstevoren: van het heden uit steeds verder terug in het verleden.

Lees verder

5 mei

De herdenkingen hebben we weer gehad. Ik denk dat het belangrijk is om W.O. II in herinnering te houden. Een regelmatig terugkerende herdenking houdt de herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog levend. Toch denk ik niet dat dit veel helpt om in de toekomst oorlogen te voorkomen. De meest hartstochtelijke voorstanders van een Lees verder