Zorg & Welzijn

Er kwam een tweede brief van pensioenfonds Zorg & Welzijn. In mijn vorige stukje over Zorg & Welzijn, Pas op voor phishing, schreef ik over een brief die mijn schoonmoeder kreeg twaalf jaar na haar pensioendatum. De brief vermelde dat zij nog pensioenrechten had en verwees naar de website van het pensioenfonds, waar de pensioenaanspraken vermeld zouden zijn, maar dat was helaas niet zo. Zij had dus daadwerkelijk een nog niet uitgekeerd pensioen, maar de website bevatte deze informatie niet. Ook de algemene website mijnpensioenoverzicht.nl vermeldde dit pensioen niet! Telefonisch was haar toen een tweede brief beloofd. Inderdaad kwam de beloofde brief vrij snel.

Lees verder

Computerstoring

In mijn vorige stuk over de samenleving als computer, De computer, schreef ik dat we de samenleving als een computer zijn gaan inrichten, lang voordat er elektronische computers bestonden. Nu is het bij computers zo, dat er geregeld dingen mis gaan. Soms kloppen de regels niet en soms zijn fouten te wijten aan storingen. Even resetten. En jawel, ook in de maatschappij die ingericht is als een computer ontsporen de regels wel eens. Lees verder

Ondergronds, Zaak 3, Claars Notes

Op internet blijken veel verhalen te staan over problemen die mensen ervaren met instanties, problemen die hen machteloos doen voelen. Onder de noemer ondergronds wil ik verhalen verzamelen die niet in het nieuws komen, maar wel nieuws zijn. Voorwaarde is dat het verhaal niet via-via, maar van de betrokkenen zelf komt.

Clara Legêne werd in september 2002 werkloos. Het aanvragen van een WW-uitkering bleek een onvoorstselbare chaos op te leveren die jarenlang voortduurde en waardoor ze vier en een halve maand zonder uitkering moest leven.

Het verhaal is “ondergronds” begonnen, maar later toch in de publiciteit gekomen door een  artikel in Trouw op 25 mei 2005. Eigenlijk hoort het dus niet in mijn ondergronds-rubriek, maar het is te erg en te goed beschreven om het over te slaan. Haar dagboek is volledig, gedetailleerd en duidelijk, haar schrijfstijl is erg toegankelijk.

“Wat er allemaal gebeuren kan als je bij UWV/USZO een WW-uitkering aanvraagt…”

Klik hier om op haar blog te komen.

De computer

Niemand weet wanneer het is begonnen. Het moet eeuwen geleden zijn geweest, dat we zijn begonnen onze maatschappij in te richten als een computer. Lang voordat er elektronische computers bestonden, hebben we regels bedacht. Al die regels samen vormen een systeem van regels. In werking gesteld gaat zo’n systeem van regels zich gedragen als een computer.
Lees verder