God

Een godconcept kent twee kanten. De eerste kant is God als verklaring voor de wereld of het universum. Dit is God in de rol van schepper. De tweede kant is God als morele leidraad. God geeft aan wat goed of slecht is, hoe je je leven moet leiden.

Lees verder

Advertenties

Religie in de evolutie

Is religie te verklaren vanuit de evolutieleer? Dat zou jammer zijn, want als onze ideeën bepaald worden door genetische evolutie, dan kunnen we nooit weten of onze ideeën waar of niet waar zijn. Het zou het fundament wegslaan onder onze opvattingen over het denken.

Lees verder

Waardoor is iemand religieus?

Theoriën die op jezelf betrekking hebben, hebben altijd iets ongemakkelijks. Als het klopt en je zelf aan je theorie voldoet, dan is het net of je een willoze volgeling bent. Het liefst zou je zelf een uitzondering zijn. Maar als je zelf niet aan je eigen theorie voldoet, dan klopt de theorie dus niet.

Zou ik religieus zijn geweest als ik in een andere tijd was opgegroeid of een andere opvoeding had gehad? Lees verder