Over leven

Wat is leven? Mijn biologieschrift van klas IV begint met de kenmerken van het leven:

  • Stofwisseling: voeding, ademhaling, uitscheiding.
  • Georganiseerde bouw: cellen, weefsels, organen.
  • Reproduktievermogen = voortplanting.
  • Groei.
  • Reactie op stimuli uit de omgeving.
  • Beweging.

Lees verder

Kleding, natuurlijk

“Het naturisme is een humanitaire stroming die streeft naar de herintegratie van de natuur en natuurlijkheid in het menselijk leven en ziet daarbij het naakte lichaam als een natuurlijk gegeven.”

Betekent deze definitie dat een gekleed lichaam onnatuurlijk is? Onze voorouders hebben hun vacht tussen de 1,2 en 1,6 miljoen jaar geleden verloren. Kleding wordt al zo’n 100.000 tot 170.000 jaar gedragen. We hebben dus met onze naakte huid langer zonder kleding rondgelopen dan met kleding. Dat is niet verwonderlijk, want de natuurvolkeren die we nog tot ver in de twintigste eeuw ontdekt hebben, droegen over het algemeen ook geen kleding. Het lijkt er in historisch perspectief dus op dat onze cultuur met kleding een uitzondering is tussen vele culturen zonder kleding.

Lees verder