Recruiters

Een recruiter kent de markt. Hij weet waar de kansen liggen, zowel voor de opdrachtgever als voor de kandidaat. Hij kent de opdrachtgever, zijn wensen, zijn uitdagingen en zijn cultuur. Deze kennis gebruikt hij om de opdrachtgever een hoop werk uit handen te nemen. Hij selecteert de kandidaten en biedt alleen die kandidaten aan die goed passen, zowel qua functie-eisen als qua bedrijfscultuur. Voor de kandidaat is de recruiter een partner die hetzelfde doel nastreeft als hijzelf: zo snel mogelijk een passende baan verkrijgen, waarbij snelheid natuurlijk ondergeschikt is aan kwaliteit. De recruiter kent de kandidaat, weet wat hij wil en wat niet en hij combineert dit met zijn kennis over de opdrachtgever, waaronder kennis die niet altijd in de vacatureteksten staat. De recruiter benadert ook zelf kandidaten die hij geschikt acht en attendeert hen op interessante vacatures. Door zijn ervaring weet hij tips te geven over interessante mogelijkheden en over hoe de kandidaat zijn talent en ervaring het beste kan presenteren.

Zo zou het moeten zijn …

Lees verder