De computer

Niemand weet wanneer het is begonnen. Het moet eeuwen geleden zijn geweest, dat we zijn begonnen onze maatschappij in te richten als een computer. Lang voordat er elektronische computers bestonden, hebben we regels bedacht. Al die regels samen vormen een systeem van regels. In werking gesteld gaat zo’n systeem van regels zich gedragen als een computer.
Lees verder